scb-002

Datum: 9 sep, 2019
Företag: SCB
Plats: Örebro eller Stockholm
Sista ansökningsdag: 23 sep, 2019
Kategorier: Kommunikation, Ledarskap / Management

Ansök direkt Tipsa en vän

Kommunikationschef

Arbetsbeskrivning

Kommunikationschefen är direkt underställd generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Kommunikationsavdelningen består av 55 medarbetare och är organiserad i 3 enheter. Placering kan vara i Örebro eller Stockholm.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är en del av SCB:s kärnverksamhet. SCB:s vision är Vi ger samhället användbar statistik att lita på. Relevant statistik ska förmedlas till samhället på ett tillgängligt och ändamålsenligt sätt.

Uppdraget utförs mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld där digitalisering, ny teknologi och ändrade beteenden skapar nya utmaningar vilket således kräver en förmåga att bidra till att formulera, driva och genomföra SCB:s kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbete.

I avdelningens uppdrag ingår bl.a. att förvalta och utveckla SCB:s varumärke, visuella identitet, den externa webbplatsen, intranätet och myndighetens närvaro i sociala medier.

I uppdraget ingår likaså att utveckla och stödja organisationen med intern kommunikation samt att samordna större event. Pressansvar och SCB:s statistik- och uppgiftslämnarservice finns också på avdelningen.

De 28 statistikansvariga myndigheterna har tillsammans tagit fram en målbild för den officiella statistiken och en del av målbilden syftar till att öka tillgängligheten till den officiella statistiken vilket också ingår i uppdraget för avdelningen.

Arbetsuppgifter

Som Kommunikationschef är ditt uppdrag att:

Utifrån SCB:s vision och strategi utforma strategier, mål och riktlinjer för den externa och interna kommunikationen.

I nära samarbete med myndighetsledningen och statistikverksamheten proaktivt styra kommunikationsinsatser i linje med myndighetens vision och strategi.

Använda digitaliseringens möjligheter för att främja myndighetens uppdrag.

Ansvara för delprocessen ”Att göra statistiken tillgänglig”. Det handlar både om att säkerställa den i princip dagliga publiceringen av statistik och att utveckla tillgänglighet för att möta medborgarnas och samhällets behov av relevant och aktuell statistik.

Ansvara för att den interna kommunikationen bidrar till att utveckla organisationens förmåga att arbeta utifrån visionen.

Driva arbetet med att öka tillgängligheten till den officiella statistiken tillsammans med de andra statistikansvariga myndigheterna.

Arbeta med förankring, samverkan och dialog med övriga avdelningar för att utveckla den externa och interna kommunikationen. Ett viktigt stöd i utvecklingsarbetet är det externa användarrådet för kommunikation.

Ansvara för att leda, motivera och entusiasmera dina medarbetare, liksom att skapa en god arbetsmiljö och förutsättningar för utveckling, arbetsglädje och laganda. Ansvar för ekonomi, resultat och arbetsmiljö ingår i ditt uppdrag som avdelningschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • En relevant akademisk examen t.ex. inom kommunikation eller med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • Mångårig erfarenhet av att leda bred kommunikationsverksamhet på strategisk nivå. Vi tror att du har arbetat med både extern- och intern kommunikation utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändring och utveckling av verksamhet, organisation och medarbetare.
  • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
  • Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska.

Meriterande

  • Erfarenhet från Regeringskansliet eller från myndighet.
  • Erfarenhet från kommunikationsarbete i en utpräglad expertorganisation.
  • Erfarenhet av varumärkesarbete och kriskommunikation.
  • Förståelse för och kunskap om digitaliseringens möjligheter i ett modernt kommunikationsarbete.

Du är omvärldsorienterad, nyfiken och uppdaterad inom kommunikationsområdet. Du har förmåga att motivera och ge medarbetarna möjlighet till utveckling, är idérik, entusiasmerande och utåtriktad.

Du sätter tydliga mål, delegerar och följer upp, du är modig, beslutsför och tydlig i ditt ledarskap. Vi vill också att du delar våra förhållningssätt: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande.

Vi erbjuder

Du blir en central kraft i en samhällsviktig verksamhet som har ett viktigt demokratiuppdrag. Du kommer tillsammans med kollegor och medarbetare att arbeta med att förverkliga SCB:s vision som innehåller många utmaningar inom kommunikationsområdet.

Ett väsentligt mål för SCB är att förstå medborgarnas behov och förnya och utveckla statistiken fortlöpande så att den är relevant och aktuell. Statistiken ska berätta om Sverige så att medborgarna även känner igen sig lokalt och regionalt.

Statistiken ska vara enkel att hitta, använda och hämta hem för att förädla ytterligare. SCB ökar nyttan genom att beskriva, fördjupa och förklara statistiken. Vi är tillgängliga för att vägleda medborgare, forskare, utredare, politiker och andra användare. Vi är synliga och bidrar till det offentliga samtalet.

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras innan anställning. Då avdelningen är placerad både i Örebro och i Stockholm ingår resor i tjänsten.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via ansökningsknappen nedan senast 2019-09-23. Handlingar som inkommer till SCB blir allmänna handlingar. För en inledande konfidentiell dialog kontakta Ann Peyron, 070-878 42 26, ann.peyron@source-executive.se eller Jonna Ramm Schmidt tel 070-864 13 34 jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi

Du är även välkommen att kontakta generaldirektör Joakim Stymne eller bitr. generaldirektör Helen Stoye via SCB:s växel 010-479 40 00.

Fackliga företrädare

Kristina Strandberg SACO eller Krister Näsén ST via SCB:s växel 010-479 40 00.

Om SCB:

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut.

Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Ansök direkt