download-9

Datum: 2 jul, 2018
Företag: Sida
Plats: Stockholm
Sista ansökningsdag: 19 aug, 2018
Kategorier: Ekonomi- och finanschefer, Ledarskap / Management

Ansök direkt Tipsa en vän

Internrevisionschef till Sida

Vi söker en internrevisionschef som är intresserad av att leda och utveckla internrevisionens arbete vid Sida. Internrevisionen ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevision arbetar i enlighet med gällande regler för statlig internrevision (Internrevisionsförordningen, 2006:1228). Arbetsområdet omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i Stockholm som vid de utlandsmyndigheter runt om i världen som har uppgifter inom biståndsverksamheten.

Internrevisionsfunktionen är en oberoende organisatorisk avdelning som får sitt uppdrag från och rapporterar till Sidas styrelse. Internrevisionen består för närvarande av tre internrevisorer och en internrevisionschef.

Om Sida

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet som stimulerar utveckling och räddar liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen.  Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Internrevisionens inriktning

Granskningsarbetet omfattar hela revisionsprocessen, genomföra riskanalys, ta fram årlig revisionsplan och genomföra granskningar. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) det vill säga:

 1. att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU
 2. att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
 3. att myndigheten hushållar väl med statens medel

Personliga egenskaper och förmågor

Vi tror att du drivs av att vilja förbättra och utveckla både kompetens och verksamhet. Helhetssyn, analytisk förmåga, struktur och ledarskap är eftersökta förmågor. Att kunna omvandla mål till leverans på kort och lång sikt liksom oberoende, integritet och ett etiskt förhållningssätt är kritiskt för framgång i uppdraget. Att du har mycket god kommunikativ förmåga och kan klargöra komplicerade samband på ett lättfattligt sätt är av vikt. Förmåga att hämta in och använda omvärldskunskap och utveckla verksamheten är väsentligt. Sannolikt har du ett gott nätverk inom revision, är nyfiken och uppdaterad om utveckling inom ditt område.

Som chef står du för resultatorientering och kontinuitet samtidigt som du är flexibel och engagerande. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra och du skapar arbetsglädje. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande. Att leda, planera och följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar är en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter

 • Rollen som internrevisionschef innebär att leda, organisera och följa upp internrevisionsarbetet
 • Coacha, samordna, och skapa förutsättningar för utveckling av medarbetarna samt ansvara för internrevisionens kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling
 • Genomföra strategisk och operativ planering av Internrevisionens verksamhet
 • Ansvara för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av verksamheten
 • Genomföra årliga riskanalyser och revisionsplaner
 • Ansvara för internrevisionens årsrapport
 • Genomföra enskilda granskningar
 • Ge råd och stöd till ledningen
 • Ansvara för personal- och budgetfrågor

Kvalifikationskrav

Du uppfyller de förväntningar på Sidas chefer som tydliggjorts i Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Akademisk examen inom ekonomi/samhällsvetenskap/juridik

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Flerårig erfarenhet av internrevision, det vill säga ha god kunskap om metodik och om IIAs standards, genomförande av riskanalys, granskning, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande
 • Kunskap om statlig förvaltning och statens ekonomiadministrativa regelverk
 • Tidigare ledarerfarenhet
 • Vana att arbeta självständigt och med hög integritet
 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • God förmåga att coacha, entusiasmera, stödja och skapa förutsättningar för medarbetarna

Meriter

 • Vana att arbeta självständigt och med hög integritet
 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • God förmåga att coacha, entusiasmera, stödja och skapa förutsättningar för medarbetarna

Meriter

 • Certifierad internrevisor (CIA) eller auktoriserad/godkänd revisor
 • Chefserfarenhet
 • Revisionserfarenhet
 • Revisionserfarenhet inom biståndsområdet
 • Revisionserfarenhet i en internationell miljö
 • Erfarenhet av IT-revision
 • Goda kunskaper i spanska, portugisiska, ryska eller franska eller annat språk som förekommer inom det svenska biståndet

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning, med tillträde snarast. Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 104/18.

Frågor om befattningen besvaras av Överdirektör Marie Ottosson telefon 08-698 5432, epost: marie.ottosson@sida.se.
Frågor om rekryteringsprocess, anställningsvillkor m.m. besvaras av chefsrekryterare Nicklas Wennblom, telefon 08-6985027, epost: nicklas.wennblom@sida.se.

Ordförande i Sidas styrelse Yvonne Gustafsson kommer att medverka i rekryteringsprocessen.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen i fall du blir erbjuden befattningen.

Sista ansökningsdag är den 19 augusti 2018.

Sida välkomnar alla sökande och erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten

Ansök direkt

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

Utvalda jobb

utskrift-2
Chefsjobb Publicerat 13 Jul 2018

Chef till redovisningsenheten

Nacka kommun, redovisningsenheten Redovisningsenheten är en del av kommunens ekonomiprocess. Enheten ansvarar för en rättvisande redovisning, redogör för kommunens ekonomi i enlighet med lagkrav, hanterar in- och utbetalningar samt upprättar likviditetsprognoser. Enheten driver och utvecklar arbetet med redovisningen så att beslutsunderlagen blir rättvisande. Att ansvara för administration, systemförvaltning och utveckling av ekonomisystemet Business World ingår […]
bracke_diakoni_logga_rgb
Chefsjobb Publicerat 13 Jul 2018

Är du vår nya driftområdeschef inom äldreomsorg?

Har du ett intresse för äldreomsorg och en vilja att leda chefer? Vi söker en kreativ och passionerad ledare som vill vara med och utveckla vår äldreomsorg i Götaland. Som en av två driftområdeschefer rapporterar du till områdeschefen för Äldreomsorg och har en nyckelroll i områdets ledningsgrupp. Du har stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och […]
logga-webb-gif
Chefsjobb Publicerat 11 Jul 2018

HR-direktör till Region Västmanland

Vi är i en spännande utvecklingsfas kring uppdrag, verksamhet och organisation och därmed även i personal- och arbetsgivarpolitik. Som HR-direktör är du med och leder det fortsatta arbetet med att utveckla Region Västmanland till en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare som står rustad för framtidens utmaningar. Tillsammans med kollegor och samverkanspartners, i och utanför organisationen, får […]
malarenergi_logo
Chefsjobb Publicerat 10 Jul 2018

Mälarenergi AB söker Affärsområdeschef till AO Värme

Om arbetsplatsen Vill du göra skillnad där du är? På Mälarenergi är vi 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden […]
axalta_clean_assetworking_4cp_v1
Chefsjobb Publicerat 6 Jul 2018

Fabriks- och platschef / Plant and Site Manager, Axalta

If you are English speaking, please contact Håkan Cöster, phone +46 470 705630 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing. Som Fabriks- och platschef är din främsta uppgift att leda och utveckla produktionen i Västervik. I detta ingår produktion, kvalitet & EHS, underhåll samt […]
sak-logotyp-rgb_0
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Chef till Enheten för biståndssamordning, Svenska Afghanistankommittén

I och med att vår chef för biståndssamordning går vidare till nya uppdrag söker vi en ny chef med gedigen erfarenhet av och kunskap om bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Då vi samtidigt passar på att renodla tjänsten så förväntar vi oss att du har ett stort intresse för och erfarenhet av programutveckling. Du ska ha […]
sak-logotyp-rgb_0
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Landchef till Sverigekontoret, Svenska Afghankommittén

Vår landchef går vidare till nya uppdrag så nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av och kunskap om bistånd, internationellt utvecklingssamarbete och svenska civilsamhället samt stor vana av att leda en organisation. Du ska ha arbetat som chef över chefer tidigare och ha goda ledaregenskaper. Du ska ha lätt för att skapa och […]
sca-logotype-rgb
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Administration Director, The Swedish Committee for Afghanistan

SCA has been working in Afghanistan since 1982 and is presently managing development programmes linked to Strategic Objectives concerning Health, Education, Rural Livelihoods and Community Governance with a total annual budget of roughly USD 40 million. The total number of staff is around 5,500 of whom 15 are non-Afghans. The SCA presence in Afghanistan consists […]
logo_cmyk-ny
Chefsjobb Publicerat 3 Jul 2018

Ekonomichef, Signalisten

Ekonomichefens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för verksamheten vid Signalistens ekonomiavdelning. Det övergripande ansvaret omfattar arbete med bolagets budgetprocesser, prognoser, uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Ekonomichefen har också det övergripande ansvaret för IT (som idag är outsourcad). Ekonomiavdelningen har en viktig roll i att säkerställa finansieringen av stora ny- och ombyggnadsprojekt samt bidra med kalkyler inför […]
download-9
Chefsjobb Publicerat 2 Jul 2018

Internrevisionschef till Sida

Vi söker en internrevisionschef som är intresserad av att leda och utveckla internrevisionens arbete vid Sida. Internrevisionen ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevision arbetar i enlighet med gällande regler för statlig internrevision (Internrevisionsförordningen, 2006:1228). Arbetsområdet omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i […]
image
Chefsjobb Publicerat 21 Jun 2018

Sektionschef till Region syd i Malmö

Operativ verksamhet, Region syd Migration är en av de stora globala samtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld med ökad effektivitet, kvalitet och service. Migrationsverket är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna leva upp till de förväntningar som […]
www-varbi_
Chefsjobb Publicerat 8 Jun 2018

Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet

Migration är en av de stora globala framtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och att möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld. Rättsavdelningen ansvarar för de centrala rättsliga frågorna och styrning och vägledning i rättstillämpningen på myndigheten inom alla områden. Inom avdelningen ryms rättsenheten, migrationsrättsenheten, förvaltningsenheten och […]
av_logo-4
Chefsjobb Publicerat 14 maj 2018

Sektionschef

Vi söker en kommunikativ och coachande chef med ledarerfarenhet till inspektionsavdelningen med placering vid region väst, regionkontoret i Mölndal. Ditt nya jobb innebär att du leder den operativa tillsynsverksamheten så att den bedrivs effektivt mot våra verksamhetsmål. Du har resultat-, budget-, personal och arbetsmiljöansvar för en sektion med cirka 15-18 medarbetare. Arbetet innebär att fatta […]
logo_webb_liggande
Chefsjobb Publicerat 24 Apr 2018

Chef IT-teknik, teknisk chef

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet. Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig […]

Chefsjobb