www-varbi_

Datum: 8 jun, 2018
Företag: Migrationsverket
Plats: Norrköping
Sista ansökningsdag: 8 aug, 2018
Kategorier: Ledarskap / Management, Offentlig sektor

Ansök direkt Tipsa en vän

Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet

Migration är en av de stora globala framtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och att möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld.

Rättsavdelningen ansvarar för de centrala rättsliga frågorna och styrning och vägledning i rättstillämpningen på myndigheten inom alla områden. Inom avdelningen ryms rättsenheten, migrationsrättsenheten, förvaltningsenheten och enheten för prövningsstöd. Avdelningen leds av rättschefen tillika avdelningschef.

Förvaltningsenheten handlägger förvaltningsärenden i avslutade ärenden; sekretessärenden, informationsvård, intygsärenden, förfrågningar från andra myndigheter, återlämnande av originalhandlingar och utlämnande av allmänna handlingar. Vidare handlägger enheten återkallande av permanent uppehållstillstånd på grund av upphörd bosättning, prövning av resebidrag (anhörigresor och boresor), hanterar skyddade personuppgifter samt ansvarar för beställningar av viseringsmärken och provisoriska främlingspass.

Enheten har ca 20 medarbetare och har sin verksamhet på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping.

Vi söker en enhetschef till vår förvaltningsenhet som vill fortsätta att utveckla arbetet med enhetens fokusområden sekretessfrågor och registervård.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du ansvar för att inom given budgetram planera, leda och utveckla enhetens verksamhet för att uppnå uppsatta mål. Du ansvarar för att i samverkan med övriga enheter uppnå de övergripande målen. I arbetet ingår samarbete och kontakter med såväl Migrationsverkets övriga delar och andra myndigheter som internationella organ och kontaktnät.

Du har budgetuppföljnings- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du har personalansvar och är företrädare för myndighetens arbetsgivarepolitik. Du ansvarar också för att följa upp mål avseende kvalitet och säkerhet. Du har ansvar för samverkan med fackliga representanter och skydds-ombud på enheten. En viktig del i arbetet är att inspirera medarbetarna till ständiga förbättringar med respekt för människan.

Kvalifikationer

Du har akademiska studier inom förvaltningsekonomi, juridik eller statsvetenskap och erfarenhet från förvaltningsmyndighet och/eller domstol. Du har arbetat som chef och ledare och har erfarenhet av kvalificerat arbete med förvaltningsrätt. Har du dessutom erfarenhet och kunskaper om våra fokusområden ”sekretessfrågor och registervård” är detta meriterande.

Du arbetar utifrån en helhetssyn och har chefserfarenhet och förmåga att leda och organisera en verksamhet i ständig utveckling. Du är skicklig på att kommunicera på ett tydligt sätt både internt och externt. Du kan ta initiativ och driva och fullfölja förändringsförslag. Du förstår betydelsen av att arbeta i dialog och samverkan. Du talar och skriver engelska obehindrat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper om krävs för att framgångsrikt klara att leda en verksamhet i förändring. Vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap, har en god ledarskapsförmåga och som kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare.  Du är mål- och resultatorienterad och visar handlingskraft när det gäller att driva frågor framåt. Du har förmåga att strukturera verksamhetens arbete på ett effektivt sätt och har en god analytisk förmåga. Du agerar med helhetssyn och kan leda en verksamhet i förändring. Du visar ett gott omdöme, har god samarbets – och kommunikationsförmåga och förstår vikten av god service och bemötande. Du leder genom mod, empati och tydlighet. Du är nyfiken på din omvärld och har ett gediget engagemang i internationella frågor.

Låter detta intressant?

I den här rekryteringen samarbetar Migrationsverket med People Impact AB. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Heidi Hardenberger vid People Impact på tel 0708-67 45 05.

För ytterligare information kontakta Rättschef Fredrik Beijer tel. 010 – 485 65 45.

För att lämna din ansökan går du in på www.migrationsverket.se/jobb. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval kommer att ske löpande.

Ansök direkt

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Utvalda jobb

myh_logo
Chefsjobb Publicerat 13 Aug 2018

HR-chef

Organisatorisk placering Tjänsten är organisatoriskt placerad direkt under GD och utgör en egen funktion. Funktionen består idag av en HR-ansvarig, en HR-handläggare samt administrativt stöd på ca 30 %. Tjänsten är placerad i Västerås. Arbetsuppgifter Som HR-chef har du en både en strategisk och operativ roll. Vi vill att HR ska vara en integrerad del […]
kau_2011_rgb_jpg_16076
Chefsjobb Publicerat 6 Aug 2018

Administrativ chef

Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och […]
rir_logo_white
Chefsjobb Publicerat 30 Jul 2018

Biträdande chefsjurist

REF 2.2.1-2018-1062 Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen en biträdande chefsjurist, tillika biträdande avdelningschef, till rättsavdelningen. Ett arbete som ställer höga krav på juridisk kompetens, omdöme och integritet, men som också innebär gott om spännande utmaningar och möjligheter. Arbetsuppgifter Rättsavdelningen leds av myndighetens chefsjurist och ansvarar för juridiskt stöd […]
unknown-4
Chefsjobb Publicerat 30 Jul 2018

Svenska kraftnät söker en chef till vår juristenhet

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov och utvecklar vårt samarbete med övriga Europa. Svenska kraftnät söker nu dig som vill leda och utveckla vår nyformade enhet Juridik. Enheten består av våra verksjurister, registratorer, arkivarie och […]
utskrift-2
Chefsjobb Publicerat 13 Jul 2018

Chef till redovisningsenheten

Nacka kommun, redovisningsenheten Redovisningsenheten är en del av kommunens ekonomiprocess. Enheten ansvarar för en rättvisande redovisning, redogör för kommunens ekonomi i enlighet med lagkrav, hanterar in- och utbetalningar samt upprättar likviditetsprognoser. Enheten driver och utvecklar arbetet med redovisningen så att beslutsunderlagen blir rättvisande. Att ansvara för administration, systemförvaltning och utveckling av ekonomisystemet Business World ingår […]
bracke_diakoni_logga_rgb
Chefsjobb Publicerat 13 Jul 2018

Är du vår nya driftområdeschef inom äldreomsorg?

Har du ett intresse för äldreomsorg och en vilja att leda chefer? Vi söker en kreativ och passionerad ledare som vill vara med och utveckla vår äldreomsorg i Götaland. Som en av två driftområdeschefer rapporterar du till områdeschefen för Äldreomsorg och har en nyckelroll i områdets ledningsgrupp. Du har stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och […]
logga-webb-gif
Chefsjobb Publicerat 11 Jul 2018

HR-direktör till Region Västmanland

Vi är i en spännande utvecklingsfas kring uppdrag, verksamhet och organisation och därmed även i personal- och arbetsgivarpolitik. Som HR-direktör är du med och leder det fortsatta arbetet med att utveckla Region Västmanland till en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare som står rustad för framtidens utmaningar. Tillsammans med kollegor och samverkanspartners, i och utanför organisationen, får […]
malarenergi_logo
Chefsjobb Publicerat 10 Jul 2018

Mälarenergi AB söker Affärsområdeschef till AO Värme

Om arbetsplatsen Vill du göra skillnad där du är? På Mälarenergi är vi 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden […]
axalta_clean_assetworking_4cp_v1
Chefsjobb Publicerat 6 Jul 2018

Fabriks- och platschef / Plant and Site Manager, Axalta

If you are English speaking, please contact Håkan Cöster, phone +46 470 705630 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing. Som Fabriks- och platschef är din främsta uppgift att leda och utveckla produktionen i Västervik. I detta ingår produktion, kvalitet & EHS, underhåll samt […]
sak-logotyp-rgb_0
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Chef till Enheten för biståndssamordning, Svenska Afghanistankommittén

I och med att vår chef för biståndssamordning går vidare till nya uppdrag söker vi en ny chef med gedigen erfarenhet av och kunskap om bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Då vi samtidigt passar på att renodla tjänsten så förväntar vi oss att du har ett stort intresse för och erfarenhet av programutveckling. Du ska ha […]
sak-logotyp-rgb_0
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Landchef till Sverigekontoret, Svenska Afghankommittén

Vår landchef går vidare till nya uppdrag så nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av och kunskap om bistånd, internationellt utvecklingssamarbete och svenska civilsamhället samt stor vana av att leda en organisation. Du ska ha arbetat som chef över chefer tidigare och ha goda ledaregenskaper. Du ska ha lätt för att skapa och […]
sca-logotype-rgb
Chefsjobb Publicerat 4 Jul 2018

Administration Director, The Swedish Committee for Afghanistan

SCA has been working in Afghanistan since 1982 and is presently managing development programmes linked to Strategic Objectives concerning Health, Education, Rural Livelihoods and Community Governance with a total annual budget of roughly USD 40 million. The total number of staff is around 5,500 of whom 15 are non-Afghans. The SCA presence in Afghanistan consists […]
logo_cmyk-ny
Chefsjobb Publicerat 3 Jul 2018

Ekonomichef, Signalisten

Ekonomichefens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för verksamheten vid Signalistens ekonomiavdelning. Det övergripande ansvaret omfattar arbete med bolagets budgetprocesser, prognoser, uppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning. Ekonomichefen har också det övergripande ansvaret för IT (som idag är outsourcad). Ekonomiavdelningen har en viktig roll i att säkerställa finansieringen av stora ny- och ombyggnadsprojekt samt bidra med kalkyler inför […]
download-9
Chefsjobb Publicerat 2 Jul 2018

Internrevisionschef till Sida

Vi söker en internrevisionschef som är intresserad av att leda och utveckla internrevisionens arbete vid Sida. Internrevisionen ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevision arbetar i enlighet med gällande regler för statlig internrevision (Internrevisionsförordningen, 2006:1228). Arbetsområdet omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i […]
image
Chefsjobb Publicerat 21 Jun 2018

Sektionschef till Region syd i Malmö

Operativ verksamhet, Region syd Migration är en av de stora globala samtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld med ökad effektivitet, kvalitet och service. Migrationsverket är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna leva upp till de förväntningar som […]
www-varbi_
Chefsjobb Publicerat 8 Jun 2018

Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet

Migration är en av de stora globala framtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och att möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld. Rättsavdelningen ansvarar för de centrala rättsliga frågorna och styrning och vägledning i rättstillämpningen på myndigheten inom alla områden. Inom avdelningen ryms rättsenheten, migrationsrättsenheten, förvaltningsenheten och […]
av_logo-4
Chefsjobb Publicerat 14 maj 2018

Sektionschef

Vi söker en kommunikativ och coachande chef med ledarerfarenhet till inspektionsavdelningen med placering vid region väst, regionkontoret i Mölndal. Ditt nya jobb innebär att du leder den operativa tillsynsverksamheten så att den bedrivs effektivt mot våra verksamhetsmål. Du har resultat-, budget-, personal och arbetsmiljöansvar för en sektion med cirka 15-18 medarbetare. Arbetet innebär att fatta […]
logo_webb_liggande
Chefsjobb Publicerat 24 Apr 2018

Chef IT-teknik, teknisk chef

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet. Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig […]

Chefsjobb