Chefsjurist/chef för rättsavdelningen

Datum: 12 maj, 2023

Företag: Skolverket

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 26 maj, 2023

Skolverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. 

Vad ska jag arbeta med?

Vi söker nu en avdelningschef tillika chefsjurist som ska bygga upp vår rättsavdelning från den 1 september 2023. Som avdelningschef för rättsavdelningen ansvarar du för att tillsammans med enhetschefer utveckla Skolverkets rättsliga arbete. Ditt ansvar är att säkerställa att rättsavdelningen ger ett adekvat juridiskt och strategiskt stöd till hela myndigheten. Du arbetar långsiktigt och har ett övergripande ansvar för skoljuridiska och förvaltningsrättsliga frågor, principiella frågor och beslut rörande GDPR, rättsliga ställningstaganden och hemställan. Du ansvarar också för att utveckla och förvalta myndighetens funktion för upplysningstjänst och det kvalificerade och serviceinriktade stöd som ges till Skolverkets målgrupper och allmänheten.

Som avdelningschef på Skolverket leder du arbetet vid rättsavdelningen samt formulerar mål och strategier utifrån myndighetens uppdrag och prioriterade områden. Du driver ett ständigt förbättringsarbete avseende avdelningens arbetsformer, utveckling och kompetensförsörjning. Som avdelningschef leder du genom dina chefer och du har en viktig roll som bärare av myndighetens kultur och värderingar.

Du rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp där du bidrar till att hela myndigheten når sina mål. Som chefsjurist bevakar du rättsfrågor, är ett rättsligt stöd och är ledamot i personalansvarsnämnden.

Vi söker dig som har:

  • Jurist- eller juris kandidatexamen.
  • Aktuell och flerårig erfarenhet av brett juristarbete samt särskilt goda kunskaper inom offentlig rätt.
  • Flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar.
  • Erfarenhet av arbete med strategisk utveckling både i ledningsgrupp och inom det egna ansvarsområdet.
  • Erfarenheten av att leda och driva förändring i en mål- och resultatstyrd organisation.
  • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av: 

  • Lagstiftningsrelaterat arbete inom Regeringskansliet eller kommittéväsendet.
  • Erfarenhet av att vara talesperson i rättsliga frågor med förmåga att förklara juridiska frågeställningar på ett lättbegripligt sätt.
  • Verksamhetskunskap inom skola, utbildningsfrågor och/eller skoljuridik.

För att lyckas i detta uppdrag behöver du vara bra på att skapa goda relationer, ha hög integritet samt vara tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera. Du behöver ha en god förmåga att identifiera och involvera rätt kontakter i olika sammanhang, såväl internt som externt. Du behöver ha ett gott omdöme och kunna fatta väl avvägda beslut där hänsyn tas till olika perspektiv.

Som person är du mål- och resultatinriktad och har förmågan att driva förändrings- och utvecklingsarbeten. Du är inställd på att arbeta effektivt över hela myndigheten med dessa frågor och optimera resurser på ett okomplicerat sätt. Du har förmåga att knyta ihop de strategiska målsättningarna med det operativa genomförandet i vardagen.

Som chef på Skolverket är du en förebild för dina medarbetare och du tar ansvar för att skapa goda resultat. Här kan du läsa mer om vår ledarskapspolicy. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vilka är vi?

Från den 1 september 2023 kommer Skolverkets organisation innefatta en nyinrättad rättsavdelning. Den nya rättsavdelningen kommer att bestå av fyra enheter med befintliga enhetschefer under en avdelningschef tillika chefsjurist; verksjuridik, skoljuridik, upplysningstjänst 1 och 2.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Skolverket.

Urval och ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Ansökan består av CV och ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du ansöker. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del i rekryteringsprocessen. Arbetsprov och bakgrundskontroll kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

Välkommen att söka ett av Sveriges viktigaste jobb senast 2023-05-26! 

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Adrian Forssander 08-527 338 79 (Sveriges Lärare), Lee Gleichmann Linnarsson (Saco) 08-5273 3151 och Kajsa Öhman (Saco) 08-5273 3522. 

Kontaktpersoner

Anna Westerholm
Avdelningschef
08-527 337 04
anna.westerholm@skolverket.se

Anna Fejde
HR-specialist
anna.fejde@skolverket.se