stralsakerhetsmyndigheten

Datum: 5 sep, 2017
Företag: Strålsäkerhetsmyndigheten
Plats: Stockholm
Sista ansökningsdag: 19 sep, 2017
Kategorier: Teknik, Naturvetenskap

Ansök direkt

Chef till enheten för ledningssystem

Vill du arbeta med frågor som har stor långsiktig betydelse för människor, miljö och samhälle? Till myndighetens avdelning för verksamhetsstöd söker vi nu en enhetschef. På avdelningen för verksamhetsstöd finns enheterna för ekonomi-, HR och IT samt myndighetens nya enhet för ledningssystem. Enheten för ledningssystem är en nybildad enhet och ansvarar för att förvalta och utveckla myndigheten ledningssystem, det processorienterade arbetssättet och att driva myndighetens process för budgetunderlag, verksamhetsplan och årsredovisning.

Dina arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för den operativa verksamhet som bedrivs inom enheten och har personal- och arbetsledningsansvar för de fem medarbetarna på enheten. Som enhetschef fokuserar du på konkreta kvalitativa och kvantitativa resultat. Du är arbetsgivarrepresentant med delegerat arbetsmiljöansvar och har ansvar för att bidra till hela avdelningens resultat. Du samarbetar med andra enheter och bidrar även till resultat inom andra verksamhetsområden. Som ledare skapar du resultat genom andra. Du tar fram, klargör och samverkar verksamhetens mål tillsammans med dina medarbetare och ger dem regelbundet tillfälle till dialog om verksamheten och dess utveckling. Arbetet kräver att du samarbetar, både vertikalt och horisontellt i organisationen. Du följer upp din enhets verksamhet löpande och vidtar åtgärder när det behövs. Vid behov är du bollplank till dina medarbetare och fattar dagliga beslut som rör sakfrågor. Du företräder myndigheten och driver dina sakfrågor internt och externt. Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och bli krigsplacerad vid myndigheten.

Är du den vi söker?

Du har högskoleutbildning inom för befattningen relevant område. Du har flera års erfarenhet av verksamhetsstyrning, gärna från statlig eller offentlig verksamhet. Du har erfarenhet som chef och är van vid att planera och driva arbete inom ramen för den statliga planeringsprocessen.

Det är meriterande om du har goda kunskaper om

 • – integrerade ledningssystem enlig ISO-standard för någon eller några av standarderna för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller säkerhet
 • – verksamhetsutveckling samt processutveckling och processtyrning
 • – strategisk och operativ planering
 • – modeller för riskhantering
 • – e-förvaltning i offentlig sektor
 • – arbete i projekt och projektmodeller
 • – förändringsledning

För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du ha förmåga att

 • – vara trygg och prestigelös i ledarrollen
 • – ha utvecklad ansvarskänsla för såväl din uppgift som för verksamhetens resultat ur ett helhetsperspektiv
 • – ha gott omdöme och uppträda förtroendeingivande med hög grad av integritet
 • – vara kommunikativ, ha strategisk förmåga och ta initiativ och agera när så behövs
 • – se sammanhang och ha god överblick och förmåga att upptäcka förändringar i omvärlden och kan omsätta betydelsen av dessa till verksamheten
 • – arbeta långsiktigt, pådrivande och förebyggande både när det gäller verksamhetens utveckling som medarbetarnas arbetsförutsättningar
 • – ha ett coachande ledarskap och styra verksamheten med mål snarare än att detaljstyra det dagliga arbetet

 

Att jobba hos oss

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Här får du möjlighet att delta i arbetet för ett strålsäkert samhälle. Våra drygt 300 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Du får använda och utveckla din spetskompetens tillsammans med experter som arbetar med frågor som har långsiktig betydelse för människor, miljö och samhälle. Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. Vi har ett stort internationellt nätverk och samarbetar med bland annat IAEA och OECD/NEA.

Placeringsort är för närvarande Solna i Stockholms län. Delar av myndigheten kommer att utlokaliseras till Katrineholm under 2018, vilket innebär att tjänsten kan komma att placeras där.

För oss är det viktigt att våra medarbetare kan kombinera yrkesliv och privatliv. Våra villkor och förmåner http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/Formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld-/

Kontakt och ansökan

Vill du veta mer om anställningen kontakta avdelningschef Erik Henriksson, tel 08-7994390. Fackliga företrädare är Elisabeth Tengborn, Saco, tel 08-7994448, och Michael Wallin, ST, tel 08-7994287. Ansök senast den 19 september 2017.

Mer om oss

Film om att jobba hos oss http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Arbeta-hos-SSM/
Övrig information http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden