download-4

Datum: 6 dec, 2017
Företag: Sida
Plats: Stockholm
Sista ansökningsdag: 7 jan, 2018
Kategorier: Ledarskap / Management

Ansök direkt

Chef till Avdelningen för partnerskap och innovation

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige, samt på utlandsmyndigheter i våra samarbetsländer. Sida söker ständigt innovativa lösningar och partnerskap för en effektiv och rättighetsbaserad fattigdomsbekämpning och ska ligga i framkant vad gäller genomförandet av Agenda 2030.

Avdelningen för Partnerskap och innovation genomför regeringens strategier för stöd till forskning, civilsamhälle, kapacitetsutveckling och utbyten. Uppdraget innefattar även att utveckla metoder, kunskap och lösningar för innovativa bistånds- och finansieringsformer. Avdelningen ansvarar för planering och uppföljning av Sidas garantiram som uppgår till 12 miljarder SEK med syfte att integrera garantier som effektiva finansieringsalternativ i genomförandet i hela utvecklingssamarbetet.

Avdelningen består av cirka 110 medarbetare och är organiserad i fem enheter, Lån och garantierKapacitetsutvecklingCivila samhälletForskningssamarbete och Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand samt en stab som inkluderar innovations- och partnerskapsrådgivning med fokus på näringslivssamverkan.

Sida använder finansiering, expertkunskap och partnerskapsmäklande arbete för nyskapande lösningar på vår tids största utmaningar och som avdelningschef för avdelningen för Partnerskap och Innovation ansvarar du för att leda och utveckla detta arbete. Det sker genom ansvaret för samverkan med aktörer inom civila samhället, universitet, högskolor, näringsliv, finansiell sektor och forskningsinstitut samt svenska myndigheter. Du är en förändringsledare som kan engagera och inspirera andra aktörer att engagera sig i hållbar utveckling och Agenda 2030.

Som avdelningschef (Ac) förväntas du axla ett övergripande personal- och verksamhetsansvar och leverera resultat genom att leda och styra arbetet på din avdelning. Tjänsten innefattar även ett samlat ansvar för tre regeringsstrategier (kapacitetsutvecklingforskning respektive civilsamhälle) vilket innebär att du ska kunna fatta komplexa beslut vad gäller stora ekonomiska belopp. Du förväntas även, utifrån ett helhetsperspektiv, bidra till myndighetens övergripande utveckling.

Du rapporterar till Sidas generaldirektör och bildar tillsammans med övriga avdelningschefer inom organisationen Sidas ledningsgrupp.

Du är engagerad i att utveckla avdelningen, med ett strategiskt förhållningssätt och en lyhördhet inför hur avdelningen kan utvecklas och på bästa sätt bidra till Sida som helhet. Med ditt ledarskap bidrar du till en öppen, modig och målmedveten kultur.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter

 • Att leda och fördela arbetet inom avdelningen och som del av ledningsgruppen, bidra aktivt i Sidas övergripande ledningsarbete. Din förmåga att kunna hantera dessa båda perspektiv är viktig
 • Att externt representera Sida vad gäller avdelningens ansvarsområden
 • Att ansvara för att din avdelning levererar mot överenskomna mål, för att budgeten hålls och för att medarbetares kompetens tillvaratas och utvecklas
 • Att aktivt utveckla verksamheten med avseende på effektivitet och kvalitet
 • Arbeta aktivt för samverkan mellan olika aktörer
 • Arbeta aktivt gentemot externa och interna aktörer för nya metoder och tillvägagångssätt för framtidens internationella utvecklingssamarbete
 • Företräda verksamheten i olika nationella och internationella sammanhang

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen med relevant inriktning eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och svenska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Du har mångårig och gedigen chefserfarenhet från större organisation och-/eller komplex verksamhet
 • Dokumenterat god förmåga att leda andra chefer, att delegera och att ta tillvara medarbetares kompetens och förmågor
 • Mycket god förmåga att kommunicera organisationens mål, driva frågor, inspirera och skapa engagemang kring verksamhetens inriktning
 • Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och-/eller av hållbarhetsarbete med bäring på Agenda 2030
 • Du har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt genomföra och fullfölja strategiska förändringsprojekt
 • Mycket god förmåga att skapa och utveckla relationer och van vid att samverka och förhandla även på internationell nivå
 • Gedigen erfarenhet att företräda verksamhet i externa och internationella sammanhang
 • Erfarenhet och kunskap om intern styrning och kontroll

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du mogen och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Vi ser även att du har ett strategiskt förhållningssätt och god förmåga att ta tillvara nya perspektiv.

Meriter

 • Chefs- och ledarerfarenheter från för avdelningen relevanta verksamhetsområden
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete på övergripande myndighetsnivå eller motsvarande
 • Erfarenhet av biståndsarbete i fält
 • För uppgiften starka nätverk
 • Ytterligare språkkunskaper av relevans

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde under våren 2018. Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 162/17.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Överdirektör Marie Ottosson, tfn 08-698 54 73. För ytterligare information om rekryteringsprocessen kontakta Chefsrekryterare Nicklas Wennblom på telefon: 08-698 50 27

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Förmåner och villkor.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson Åsa Fredriksson 08-698 57 90) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Sista ansökningsdag är den 7 januari 2018.

Sida välkomnar alla sökande och erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. 

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

download-4
Publicerat 6 Dec 2017

Chef till Avdelningen för partnerskap och innovation

Experis Sverige
Publicerat 6 Dec 2017

Ekonom till Riksbyggen i Örebro

Experis Sverige
Publicerat 6 Dec 2017

Procurement Manager Land services Scandinavia

Experis Executive
Publicerat 6 Dec 2017

Är du Simrishamns Kommuns framtida Kultur- och Fritidschef?

Experis Sverige
Publicerat 6 Dec 2017

Redovisningsekonom till Gothia Innovation AB

Experis Engineering
Publicerat 6 Dec 2017

Tälje Mark erbjuder en tjänst som Platschef i Södertälje/Stockholm

Experis Executive
Publicerat 6 Dec 2017

Avdelningschef kart och GIS till Järfälla kommun

Experis Finance
Publicerat 6 Dec 2017

Service Manager within consumer electronics, Stockholm.

Experis Sverige
Publicerat 5 Dec 2017

Ekonom till Hörby kommun

Experis Finance
Publicerat 5 Dec 2017

FMV söker erfarna strategiska inköpare till Arboga

Experis Sverige
Publicerat 5 Dec 2017

Key Account Manager till PostNord Strålfors

Experis Engineering
Publicerat 5 Dec 2017

Konstruktionschef/Projektledare till Dellner Dampers

Experis Sverige
Publicerat 5 Dec 2017

Ekonomiansvarig rekryteras till Speeron i Hägersten

Experis Finance
Publicerat 5 Dec 2017

Trygg-Hansa söker en Gruppchef till Kundservice

Experis Sverige
Publicerat 5 Dec 2017

Produktchef inom marknadsanalys rekryteras till PostNord

Experis Engineering
Publicerat 5 Dec 2017

Avdelningschef Drift till Öresundskraft i Helsingborg

Experis Finance
Publicerat 5 Dec 2017

Key Account Manager inom Broker Sales sökes till Trygg-Hansa

Experis Engineering
Publicerat 4 Dec 2017

AREPA söker en erfaren projektledare inom teknisk skadesanering

Experis Finance
Publicerat 4 Dec 2017

Ledigt jobb som Ekonomikonsult i Stockholm!

Experis IT
Publicerat 4 Dec 2017

We are looking for Tech Lead / Technical coordinator to Malmö