Chef affärsområde HR- och chefsstöd

Organisationen
SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är våra huvudsakliga kunder. Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda två strategiska områden för offentlig sektor: inköp och HR-området.
Vi vill med vår verksamhet, som nyttjas av SKL:s medlemmar, förenkla vardagen för våra kunder, frigöra resurser och bidra till en hållbar utveckling inom den offentliga verksamheten. Vår värdegrund genomsyrar vårt förhållningssätt som Nyfikna, Schyssta, Vassa och Relevanta. Vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder och har ambitionen att bli Sveriges bästa arbetsplats till år 2020

Affärsområdet HR- och chefsstöd, som består av sex kompetenta medarbetare, erbjuder ett antal digitala HR-tjänster, utbildningsverksamhet, tryckt material i form av lagar, avtal, blanketter samt ett urval av böcker. Till detta affärsområde söker vi nu en chef.

Uppdraget
Den tillträdande affärsområdeschefen leder, driver och utvecklar affärsområdet och dess medarbetare, vilket inkluderar budget-, personal- och verksamhetsansvar. Vi ser att du utifrån våra kunders behov vidareutvecklar verksamheten och dess tjänster i syfte att bli en ännu mer värdeskapande samarbetspart för kommuner och landsting. En central del i detta uppdrag blir att tillsammans med vår ägare SKL implementera och vidareutveckla affärsområdets strategi, där nya tjänster ska utvecklas och erbjudas framöver. Affärsområdeschefen är direkt underställd VD och ingår i dennes ledningsgrupp.

Din profil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning som har chefserfarenhet med påvisbart framgångsrikt ledarskap. Du har god kunskap om offentliga verksamheter samt bred erfarenhet av HR-området och utbildningsverksamhet, gärna i digitala plattformar. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av förändringsarbete. Har du tidigare arbetat inom kommun eller landsting ses det som ett plus, liksom om du har erfarenhet av tjänste- och konceptutveckling.

För att lyckas i detta uppdrag har du som ledare förmågan att engagera och motivera din medarbetare mot gemensamma mål. Du tänker strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse ur ett hållbart perspektiv. Vidare sätter du kundnytta, kreativitet och utveckling i fokus. Vår nya affärsområdeschef ska besitta ett affärsmässigt tänk och skapar förutsättningar för att ta affärsområdet till nästa nivå.

Välkommen med din ansökan!
Välkommen att visa intresse snarast, dock senast den 3:e maj via www.boardtalk.se där du bifogar CV och ett kortare brev.
Eventuella frågor besvaras av Boardtalks konsulter Lovisa Jerdéus, tel. 070-790 01 17 eller Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20.

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.