Priset Årets Ledarskapsinsats

Priset delas ut av Försvarsmakten och premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation.

Därför står vi bakom priset

Försvarsmaktens uppgifter ska kunna utföras i olika operationsmiljöer och varierande konfliktnivåer. Det militära ledarskapet syftar ytterst till att förmå personalen att lösa tilldelade uppdrag och uppnå fastställda målsättningar vid varje givet tillfälle.

De chefer och medarbetare som direkt eller indirekt, formellt eller informellt utövar ledarskap, ska agera för att lösa våra uppgifter med bästa möjliga effekt.

Med priset vill vi lyfta fram ett ledarskap som krävs vid svåra situationer och liknar de sammanhang som vi övar och tränar för men som också regelbundet inträffar i olika delar av samhället och inte bara i vår egen verksamhet.

Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare

Försvarsmakten logga

Prisets syfte

Årets ledarskapsinsats premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation.

Priset delas ut av Försvarsmakten.

 

 

ledarskapsinsats-jury

Jurygrupp

Från vänster i bild:

Daniel Pettersson – researcher, Experis
Ordförande: Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum – vicerektor, Försvarshögskolan
Johan Barvaeus – poliskommissarie, Polismyndigheten region Stockholm
Helene Brinkenfeldt – fd verksamhetschef, Missing People
Håkan Karlsson – polisregion Bergslagen, Polisen
Stina Nyström – ställföreträdande personaldirektör, Försvarsmakten
Svante Borg – förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar
Viktoria Ahlerup – ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården i Stockholm AB

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

Situationen ska ha varit komplex med risker för förluster i människoliv och/eller omfattande materiella skador. Situationen kan definieras under en längre tid, behöver inte vara en enskild händelse.

Situationen ska för ledarskapet ha inneburit:

  • Svåra operativa beslut
  • Etiska och moraliska överväganden

Förutsättningarna för ledarskapet ska ha präglats av:

  • Beslut under tidspress
  • Bristande beslutsunderlag
  • Oklara förhållanden i en komplex situation och/eller miljö

Den/de nominerade ska under normala förhållanden utöva ett ledarskap som kännetecknas av att det:

  • Utmärks av föredömligt handlande,
  • Karaktäriseras av personlig omtanke och
  • Är inspirerande

Vill du läsa om andra kategorier?