Priset Årets Ledarskapsinsats

Priset delas ut av Försvarsmakten och premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation.

Årets finalister

Tobias Lindblom – stabschef, Försvarsmakten/MALI07

En ledare som i en oerhört pressad situation fattat svåra etiska och moraliska beslut som inverkat på såväl civil som militär personal. I en multinationell insatsmiljö har han nått fram med sitt trygga och tydliga ledarskap. Under direkt livsfara har han axlat ett stort ansvar och vågat stiga fram till ledarskapets främsta gränslinjer. Ett ledarskap som på ett utomordentligt sätt har representerat såväl Försvarsmakten som Sverige.

Robert Strid – räddningschef/produktionschef, Gästrike Räddningstjänst

En ledare som ställts inför ett så komplext uppdrag att det varit unikt i sitt slag. En hel bygds fortsatta framtid vilade under en tid på hans axlar. Genom tydlighet och transparens balanserade han aktörers olika viljor och förmågor. Att tvingas ställa en familjs lycka mot en annan familjs ”olycka” är något som de flesta av oss slipper. Den nominerade vågade vila tryggt i en personlig ledarstil där många skulle ryckas med av ledarskapets kastvindar.

Jakob Wernerman – operativ chef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

En ledare som har visat stort mod och beslutsamhet där såväl mänskliga som ekonomiska värden stått på spel. Genom sitt pragmatiska beslutsfattande har han vågat bryta ny mark i en tid där delar av landet ställts inför stora prövningar. Han har prioriterat och fördelat knappa resurser genom sitt inkluderande ledarskap. Och på samma gång lyckats få statliga och kommunala förmågor att samordnas i en gemensam insats.

Därför står vi bakom priset

Försvarsmaktens uppgifter ska kunna utföras i olika operationsmiljöer och varierande konfliktnivåer. Det militära ledarskapet syftar ytterst till att förmå personalen att lösa tilldelade uppdrag och uppnå fastställda målsättningar vid varje givet tillfälle.

De chefer och medarbetare som direkt eller indirekt, formellt eller informellt utövar ledarskap, ska agera för att lösa våra uppgifter med bästa möjliga effekt.

Med priset vill vi lyfta fram ett ledarskap som krävs vid svåra situationer och liknar de sammanhang som vi övar och tränar för men som också regelbundet inträffar i olika delar av samhället och inte bara i vår egen verksamhet.

Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare

Försvarsmakten logga

Prisets syfte

Årets ledarskapsinsats premierar en organisation, grupp eller individ som utövat ett gott ledarskap i en komplex situation.

Priset delas ut av Försvarsmakten.

 

 

ledarskapsinsats-jury

Jurygrupp

Från vänster i bild:

Daniel Pettersson – researcher, Experis
Ordförande: Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum – vicerektor, Försvarshögskolan
Johan Barvaeus – poliskommissarie, Polismyndigheten region Stockholm
Helene Brinkenfeldt – fd verksamhetschef, Missing People
Håkan Karlsson – polisregion Bergslagen, Polisen
Stina Nyström – ställföreträdande personaldirektör, Försvarsmakten
Svante Borg – förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar
Viktoria Ahlerup – ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården i Stockholm AB

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

Situationen ska ha varit komplex med risker för förluster i människoliv och/eller omfattande materiella skador. Situationen kan definieras under en längre tid, behöver inte vara en enskild händelse.

Situationen ska för ledarskapet ha inneburit:

  • Svåra operativa beslut
  • Etiska och moraliska överväganden

Förutsättningarna för ledarskapet ska ha präglats av:

  • Beslut under tidspress
  • Bristande beslutsunderlag
  • Oklara förhållanden i en komplex situation och/eller miljö

Den/de nominerade ska under normala förhållanden utöva ett ledarskap som kännetecknas av att det:

  • Utmärks av föredömligt handlande,
  • Karaktäriseras av personlig omtanke och
  • Är inspirerande

Vill du läsa om andra kategorier?