Finalister Årets Hälsofrämjande chef 2018

04:13
monica-berglund-2
Monica Berglund

direktör, Tre Stiftelser

”Denna chef har skapat en uthållig verksamhet där kunder trivs och medarbetarna blommar. Med mod, systematik och en tydlig värdegrund skapar denna hälsofrämjande ledare en verksamhet som präglas av livskvalitet, engagemang och stolthet. Den framgångsrika filosofin bygger på en enkel devis: att vi ska vilja varandra väl. En engagerad och driven chef som påverkar branschen positivt långt utanför den egna verksamheten.”
05:20
henrik-peterson-2
Henrik Peterson

vd, Norrköping Vatten och Avfall AB

”Denna chef har transformerat en kultur och fått ihop flera olika verksamheter till en inkluderande helhet. Arbetar konkret med personliga mål för hållbar hälsa hos samtliga medarbetare. Har utvecklat en stark gemenskap i sin organisation där alla stöttar varandra och samarbetar mot samma mål: att vara en modern och attraktiv arbetsplats.”
03:39
michael-swall-2
Michael Swall

vd, Pilotage Development AB

”En nytänkande ledare som har medarbetarnas personliga hållbarhet som drivkraft. Låter varje medarbetare få sätta sin personliga vision och följer upp löpande. Använder originella verktyg för att fånga hela spektrumet med fysisk, psykisk och social hälsa. Med omtanke och medvetenhet byggs hälsa in i kulturen med målet att nå hårda resultat genom mjuka värden.”

Priset Årets Hälsofrämjande chef

Priset delas ut av Euro Accident. Syftet med priset är att lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas hälsa. Vinnaren utses på Chefgalan den 8 mars.

Därför står vi bakom priset

Euro Accident vet av egen erfarenhet att medarbetare som mår bra skapar mer lönsamma företag. Fler chefer i det svenska näringslivet behöver förstå att medarbetarnas hälsa inte är en kostnad, utan en investering som ger resultat på sista raden. Det går det dessutom att räkna på, precis som för vilken annan investering som helst. Vi kallar det för Hälsans ROI.

Thomas Petersson, vd, Euro Accident

euro_accident_logo_margin-left-and-right

Prisets syfte

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens företag är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med hälsa som strategiskt verktyg. Med priset vill vi lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas hälsa och på så sätt skapar ett mer framgångsrikt företag med hållbara medarbetare.

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

 • Pristagaren har medarbetarnas hälsa som drivkraft
 • Pristagaren ser att den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska
 • Pristagaren arbetar med hälsa på organisationsnivå
 • Pristagaren kopplar investeringarna i hälsa till verksamhetens mål
 • Pristagaren har en dokumenterad strategi för hälsoarbetet och sätter upp mål som följs upp
ha%cc%88lsofra%cc%88mjande-chef

Jurygrupp

 • Maria Grudén, ceo, Great Place To Work (Ordförande)
 • Tony Grimaldi, vd, Cycleurope AB
 • Henrik Bunge, vd, Björn Borg (Årets Hälsofrämjande chef 2017)
 • Annika Dopping, kommunikatör och hållbarhetsspecialist, Annika Dopping & Co AB
 • Torbjörn Eriksson, vd, Tenant & Partner
 • Marie Fristedt, produktchef hälsa, Euro Accident
 • Fredrik Bengtsson, leg psykolog & vd, Haga Livscenter

Se finalisterna i övriga priskategorier