Priset Årets Hälsofrämjande chef

Priset delas ut av Euro Accident. Syftet med priset är att lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas hälsa.

Därför står vi bakom priset

Trenden att fler och fler i arbetslivet drabbas av stressrelaterade besvär och sjukdomar håller i sig. Här har arbetsplatsen och den närmaste chefen en av de viktigaste uppgifterna för att fånga upp signaler i tid. Med vår kombination av försäkringar och förebyggande hälsotjänster får företag hjälp med att sätta in åtgärder i tid för att undvika en långvarig sjukskrivning. Ju tidigare vi kan sätt in åtgärder, desto bättre möjligheter att kunna hjälpa.

Thomas Petersson, vd, Euro Accident

euro_accident_logo_margin-left-and-right

Prisets syfte

Euro Accident tror att nyckeln till framgång för framtidens företag är att ha chefer som leder, styr och utvecklar verksamheten med hälsa som fokusområde. Med priset vill vi lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas fysiska och mentala hälsa och på så sätt skapar ett mer framgångsrikt företag med hållbara medarbetare

halsa-jury

Jurygrupp

Från vänster i bild:

Monica Berglund – direktör, Tre Stiftelser och Årets Hälsofrämjande chef 2018
Angela Ekelöf – researcher, Experis
Peter Wallin – vd, HPI
Marie Fristedt – produktchef hälsa, Euro Accident
Fredrik Bengtsson – leg psykolog & vd, Haga Livscenter
Ordförande: Maria Grudén – ceo, Great Place to Work (ej i bild)
Annika Dopping – kommunikatör och hållbarhetsspecialist, Annika Dopping & CO AB (ej i bild)
Alexander Holmberg – ledarexpert inom chefsutveckling & kommunikation, LEDARBILDARNA (ej i bild)

Årets priskategorier på Chefgalan

Kritierier

  • Pristagaren har medarbetarnas hälsa som drivkraft
  • Pristagaren ser att den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska
  • Pristagaren arbetar med hälsa på organisationsnivå
  • Pristagaren kopplar investeringarna i hälsa till verksamhetens mål
  • Pristagaren har en dokumenterad strategi för hälsoarbetet och sätter upp mål som följs upp

Vill du läsa om andra kategorier?