Gör skillnad eller gå under
– hur gör chefen när klimatfrågan blivit affärskritisk?

I framtidens organisationer finns bara plats för hållbara chefer. Inga investerare, kunder eller medarbetare kommer välja företag som duckar klimatfrågan. Juridiska processer väntar de företag som brister i sitt hållbarhetsarbete.

Klimatet är den mest akuta hållbarhetsfrågan och faktum är att dagens chefer är den sista generation ledare med möjlighet att bromsa klimatförändringarna.

Men hur gör man? På Chefdagen 2019 får du svaren.

Benchmarka dig och din organisation mot andra branscher och möt toppcheferna som har vågat ställa om till en mer klimatneutral verksamhet. Cheferna som vet att hårt arbete inom såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet öppnar dörrar till nya marknader.

Du har inte råd att inte bli en klimatsmart chef. Ta reda på hur klimatsmart ledarskap ser ut i praktiken för företag och organisationer. Hur går omställningen till? På Chefdagen ger vi dig verktygen, inspirationen och kunskapen för att lyckas.

Säkra din plats idag!