hedensio-stor
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Chef testar Johan Hedensiö, vd SOS Alarm

Emil Linnell, 23 år, dog av brusten mjälte, ensam på sitt hallgolv, efter att ha nekats ambulans. Den 30-åriga mannen i Uppsala, vars hjärnblödning bedömdes vara halsfluss och migrän, hittades död i sin lägenhet. 16-åringen i Norrahammar sköts i huvudet, överlevde men blev misstrodd då han ringde 112.

Vi minns rubrikerna. Och vi minns vem som fick skulden: SOS Alarm.

En diskussion som ofta dyker upp i det mediala kölvattnet efter de många vårdskandalerna är huruvida det är rimligt att ett företag som har så stort ansvar så tydligt ska drivas av vinstintresse som SOS Alarm gör, som ägs av svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

Däremot talas det sällan om utmaningarna med att leda en sådan organisation.

Att vara vd på SOS Alarm innebär en balansakt mellan det ekonomiska resultatet och samhällsansvaret. Dessutom innebär det ansvar över medarbetare som absolut inte får begå misstag, då dessa kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

En hög chef förklarar den komplexitet som Johan Hedensiö ställdes inför då han tillträdde som vd i maj 2010 så här:

”Hela kulturen internt bygger på ett kall, många medarbetare drivs av ett kall. Att då komma in och vända skutan till att blir mer affärstänkande är oerhört svårt.”

På sina tidigare arbetsplatser har Johan Hedensiö haft ett tydligt uppdrag att åstadkomma förändring. Han har kommit in, styrt upp, skurit ner och stuvat om. Och inte sällan har han dragit därifrån med hyfsat kort varsel. Hans brokiga cv innehåller bland annat höga chefsposter på säkerhetsbolaget Falck Security (nuvarande G4S), mediebyrån MEC (Mediaedgecia) samt försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Förändring har varit den röda tråden genom uppdragen.

”Jag tycker att en av hans styrkor är hans uthållighet. Det var en tuff process, det var rörigt. Han kämpade på. Det framfördes en del kritik mot processen, men han lyckades ändå stå fast. Jag beundrar det hos honom”, säger en person som jobbade med honom på MEC.

Även på SOS Alarm var behovet av att effektivisera och modernisera aktiebolaget stort.

På SOS Alarm har han under sina fem år sjösatt tre omfattande omorganisationer. Han har lyckats förbättra resultatet, trots att staten inte har ökat sitt anslag till verksamheten på närmare tio år. Han har stängt ner fyra av landets SOS Alarm-centraler, han har dragit igång effektiviseringsprogram och jobbat aktivt med att försöka höja SOS Alarms attraktionskraft som arbetsgivare.

Det sistnämnda behövs.

”Vi konkurrerar med landstinget, och de har börjat bjuda över varandra för att de ska klara bemanningen. Men vi har exakt samma problem att attrahera personal. Det finns nästan inga akutsjuksköterskor i dag. Det är hans stora utmaning”, säger en medarbetare.

Modernt ledarskap, en god analytisk förmåga och ett affärsmässigt tänkande är de tre flitigast förekommande positiva omdömena om Johan Hedensiös ledarskap.

”När det ska omstruktureras är Johan bra och snabb. Jag tror att det behövde styras upp från ett gammaldags ledarskap till att bli affärsinriktat på en lagom nivå. När företaget blöder är det statens pengar som rinner ut ur verksamheten”, säger en före detta chef inom organisationen.

”Det finns en större tydlighet och en effektivare organisation i dag. Framför allt tycker jag att de olika verksamheterna är tydligare, vad vi har för uppdrag”, säger en chef på SOS Alarm, med tillägget ”men visst, det går att vara ännu tydligare”.

Enbart sett till ekonomin har Johan Hedensiö gjort ett bra jobb. Förra året redovisades en vinst på knappt 29 miljoner kronor efter skatt. Vilket ju åter igen aktualiserar diskussionen om konflikten mellan vinst och samhällsansvar. Kravet från ägarna är att SOS Alarm ska generera en avkastning med åtta procent i snitt över en femårsperiod och de fick efter 2014 drygt det dubbla. Är det rimligt att ett företag som inte kan skicka ut ambulanser i tid ska gå med vinst?

Här kan det vara bra att veta att detta vinstkrav gäller verksamheter som brandlarm, inbrottslarm, personlarm, fastighets- och störningsjour. 112-uppdraget, det som SOS Alarm fått kritik för, finansieras av staten och får inte vara vinstdrivande. Och som sagt, här har statens anslag inte höjts på tio år, vilket har försvårat en höjning av kvaliteten.

Det här måste SOS Alarm bli bättre på att berätta, anser många.

”Vi måste skapa ett förtroende i samhället och då har vd en viktig roll i det. Det kanske skulle hjälpa oss i rekryteringen av sjuksköterskor”, säger en chef inom organisationen.

Att Johan Hedensiö har lyckats leda stora verksamheter i så vitt skilda branscher har förmodligen att göra med att han är duktig på att delegera. Han behöver kunna lita på människor som har större sakkunskap än han själv.

Som beslutsfattare är Hedensiö lugn och konsensussökande, vilket ibland kan misstas för att han är obeslutsam. Han lyssnar på dem som han litar på och går ofta på deras linje. Har han fått ett väl genomarbetat material att utgå från kan det gå snabbt.

Men för dem som inte sitter på huvudkontoret är beslutsvägarna inte alltid så tydliga.

”Jag ljuger om jag säger att det är solklart vem som fattar beslut. Han har nog blivit bättre på att informera, men man ska inte ha en övertro till att alla läser all info”, säger en mellanchef.

Johan Hedensiös analytiska förmåga har varit en pålitlig följeslagare genom hans karriär. En chef på regional nivå inom SOS Alarm säger lite skämtsamt att ”om jag vill lägga fram något till Johan är det bättre att skicka ett Excel-dokument än att skriva ett meddelande”.

Många hyllar denna förmåga. Inte alla.

”Om han inte får hårda fakta presenterade för sig så är han inte intresserad”, säger en chef inom SOS Alarm.

Förändringsarbetet inom SOS Alarm har gått snabbt. Många vittnar om att alla 900 medarbetare inte riktigt har hunnit springa ombord på tåget innan det har varit dags att byta till ett nytt.

Den där lilla bisatsen, ”det går att vara ännu tydligare”, återkommer ofta.

”Det är många som är trötta på omorganisationerna. Det hinner inte riktigt sätta sig innan det är dags att lansera en ny organisation. Jag tror inte att alla vet vart vi är på väg. Vi har visioner och mål som vi kan läsa oss till, men vi skulle behöva få dem tydliggjorda ännu mer. Det är en brist att det inte går att kommunicera nyttan med den nya organisationen bättre”, säger en mellanchef på huvudkontoret.

Att Johan Hedensiö så starkt förlitar sig på externa konsulter i samband med omorganisationerna sticker lite i ögonen på de medarbetare som inte riktigt ser nyttan av den ständiga förnyelsen.

”De är för långt ifrån den faktiska verksamheten. Det blir för teoretiskt. Jag tycker att det är viktigt att man har en öppen dialog med dem som blir berörda. Det är på gott och ont med konsulter som tillförordnade chefer. Det är inte så hållbart”, säger en mångårig medarbetare.

I en organisation som varit under sådan intensiv press blir ledarskapet ännu viktigare. Det krävs inget mätinstitut för att förstå att SOS Alarms förtroende har skadats under de senaste åren, inte minst på grund av händelserna där människor dött för att de nekats ambulans eller blivit felbedömda när de ringt 112.

SOS Alarm har fått kritik av såväl Socialstyrelsen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polisen. Enligt egna undersökningar, senast gjorda år 2013, har 71 procent – alltså lite mer än var sjunde svensk – förtroende för SOS Alarm, vilket är en minskning med en procentenhet från två år tidigare.

Då behövs en ledare som inväntar hela flocken, som ser till att alla är med och dessutom känner sig trygga. Som moti-verar, peppar och ingjuter hopp.

Johan Hedensiö tycks inte ha lyckats fullt ut. Det finns till och med dem som opponerar sig mot att benämna hans ledarskap som förändringsbenäget.

”Han har fan inte jobbat med förändring! Han är en skärpt kille som behärskar siffror, han är fantastiskt snabb med att lära sig förstå kunder och att fatta snabba beslut, men ska man åstadkomma verklig förändring måste man ha ett större intresse för människor och förstå sin roll i hela processen än vad Johan hade”, säger en före detta chef.

Medarbetarskaran på SOS Alarm består till stor del av passionerade människor som älskar sitt jobb.

Denna passion är en resurs som inte hanteras tillräckligt varsamt, anser många.

”Ledningen måste ta hänsyn till historien i bolaget, man måste förstå att alla jobbar utifrån detta kall. Den kulturen har inte Johan förmågan att lyssna till. Han skulle behöva jobba med värdegrund från botten. Då skulle kvaliteten öka”, säger en chef.

Paradoxalt nog lovordas Johan Hedensiö för sin närvaro ute i verksamheten. När han besöker centralerna uppges han vara tillgänglig och öppen och nästan ständigt leende. Han svarar rakt och korrekt på frågor, även de som är kritiska eller arga. Han duckar inte, han bemöter felaktigheter och är uppriktig. Han stöttar dem som har hamnat i kris.

”Jag känner att det finns en trygghet med Johan, han avskärmar sig inte, han har tid för att stanna till och prata. På så sätt är han väldigt bra. Han ser alla, han är prestigelös”, säger en sjuksköterska inom SOS Alarm.

”Jag tycker om Johan för han är mycket lätt att ha med att göra. Han lyssnar på oss även om han har mycket att göra. Sam-tidigt som han är analytiker och ekonom är han en människa”, säger en annan.

Utåt är han däremot inte särskilt synlig. Om han får välja delegerar han även så mycket det går av det kommunikativa arbetet. Man skulle kunna säga att han egentligen är bättre på att presentera fakta än att kommunicera. Han är lugn, rak och tydlig i fakta, men upplevs knappast särskilt karismatisk.

”Som talare är han duktig på sitt sätt. Han är torr, men har väldigt mycket kun-skap och är aldrig osäker. Han kan -fördjupa sig i detaljer, det är en styrka. Däremot har han kanske inte utstrålnin-gen”, säger en chef på en hög befattning.

En annan medarbetare säger:

”Det skulle vara bra om han som vd profilerade sig lite mer som vd för SOS Alarm. Jag har en känsla av att det finns en önskan om det generellt i bolaget, att Johan stod upp lite mer för oss. Han skulle visa det utåt. Det skulle betyda mycket om Johan var ute mer och lyfte fram SOS Alarm mer så att fler fick se vilken viktig kugge vi är med det samhällsansvar som vi har.”

Om nu SOS Alarm står på två ben, där det ena är samhällsansvar och det andra är affärsfokus, vilket lutar sig Johan Hedensiö helst på?

I stort sett varje gång frågan ställs möts den av en stunds tystnad. Svaret är inte självklart.

”Jag kan inte svara på det. Men jag vill gärna tro att det är samhällsansvaret”, säger en.

”Johan utstrålar inte direkt passion för att göra skillnad i samhället. Han skulle passa bättre i ett affärsdrivet företag där man hela tiden jagar intäkter”, säger en tredje.

Men många tror att det bakom affärsmässigheten och den lite torra tonen döljer sig ett samhällsintresse, men att han trivs bäst med att få uttrycka det i handling snarare än ord.

En hög chef inom SOS Alarm uttrycker sig så här:

”Han är bra med våra kunder och kontakterna med ägarna. Han är den som kommer någon vart med regeringen. Det är en bidragsfinansierad verksamhet och det kräver att man som chef behärskar politiken. Sett till den bolagsform vi har i dag är han rätt person att leda SOS Alarm.”

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

Johan Hedensiö svarar: Det är ett lagspel
”Det är roligt med en undersökning som den här som täcker så lång tid och olika verksamheter som jag arbetat inom. Jag kan också känna igen några av kommentarerna.

Att vara vd för SOS Alarm är för mig ett av de viktigaste jobben man kan ha i Sverige. Varje år besvarar mina medarbetare tre miljoner 112-samtal, varav två miljoner kräver en insats från oss för att bistå den hjälpsökande. Det är stort och viktigt att ta detta samhällsansvar som innebär att skapa ett tryggare samhälle för var och en.

För att vi ska lyckas med detta, måste jag som chef, tillsammans med bolagsledningen och alla chefer inom SOS Alarm, varje dag jobba med ett tydligt ledarskap grundat i en tydlig vision och starka värderingar som genomsyrar hela företaget. Därför har vi nu under 2015 ett särskilt fokus på att se över vår nuvarande vision och att arbeta med våra värderingar kopplat till kultur och ledarskapet inom SOS Alarm. Som vd har jag en mycket viktig roll i att leda detta arbete.

Samtidigt är jag ödmjuk inför det faktum att ensam inte är stark. För SOS Alarm är det avgörande att alla chefer får utrymmet och förtroendet att vara med att driva detta arbete.

I mitt ledarskap vill jag signalera detta tydligt – jag är ledaren men det är ett lagspel. Jag har under det senaste året förstärkt vår ledning med flera mycket erfarna nyckelrekryteringar som gör att jag kan känna trygghet i att delegera mycket ansvar.”

/Johan Hedensiö

LÄS MER: Alla cheftester

Relaterade artiklar

Första veckan efter semestern i GIF:ar.
Motivation

Första veckan efter semestern - i giffar

För många lider den sista ljuva semesterveckan mot sitt slut, och höstterminen står inför dörren. Här är GIF-bilderna som summerar känslorna den första arbetsveckan.
Lena Ahlin lyfter fram respekt och ärlighet som viktigt för lyckade rekryteringar. Foto: Pavel Koubek
Annonssamarbete Chef + Consensus

Landa nya stjärnor med respektfull rekrytering

97 procent av de som rekryteras jobbar kvar efter tre år.   En viktig förklaring till den succén stavas respekt, menar rekryteringsföretaget Consensus. ”Ytterst handlar det om människor och deras framtid. Då är det väldigt viktigt att vara noggrann”, säger Lena Ahlin.
alm
 

Petter Stordalen: "Vi anställer ny personal genom auditions"

På Chefs fullsatta seminarium i Almedalen berättade Petter Stordalen om hur hans hotellkedja hittar talangerna.
storistopp
 

Så var Chef i Almedalen 2019

Här finns alla bilder och information om Chef i Almedalen 2019.

illusforskare
 

Specialsajt: Så får chefen grepp om klimatkrisen

 Här på vår klimatsida kan du få de bästa råden från våra experter för hur du kommer igång!
feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
Viktoria Lindhé på &frankly berättar om frågorna som ger varningar om farlig stress. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 frågor som kan vända jobbstressen

En av tre har ingen ork kvar för att göra något alls efter jobbet. Något som chefen ofta inte vet om. En ”välmåendepuls” med några snabba frågor gör det enklare att få koll – och agera i tid.
krisen12
Konflikthantering

Svenska chefer: 18 lärdomar – från finanskrisen 2008

Det är över tio år sedan vi hade vår senaste djupa långkonjunktur.