chefboken-provlas2

Vill du provläsa Chefboken?

Läs ”Beteendedesign” av Arvid Janson och Niklas Laninge på bara 19 minuter.

Vi är irrationella och tänker ofta fel. Men om du känner till de vanligaste tankefelen kan du använda dem till din fördel. I boken  summerar författarna en del av forskningen inom psykologi och beteendeekonomi. Lär dig hur du kan få medarbetare att förändra sina beteenden genom en knuff i rätt riktning — med nudging.