2014-02-cb-hacking-leadership-2

”Hacking Leadership”, Mike Myatt

Chefens värsta fiende är inte ökad konkurrens, förändring eller högt tempo. Nej, det är status quo. Mike Myatt har lokaliserat elva klyftor som du behöver ta dig över för att inte fastna i nollpunkten.

Nyhet! Lyssna eller läs i Chefboken-appen

Du har väl inte missat Chefboken-appen? Appen gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen här.

Hacking Leadership

Titel: Hacking leadership – 11 gaps every business needs to close and the secrets to closing them quickly.

Förlag: Wiley. 

Utgiven: 2014. 

Antal sidor: 183. 

Författare: Mike Myatt.

Språk: Engelska.

Typ av bok: En resonerande – nästan agiterande – bok som främst bygger på författarens egna erfarenheter av ledarskap men även forskning och goda exempel.

Kan användas som: Handbok för dig som är i färd med att bygga en hållbar kultur i din organisation eller grupp.

Bokens innehåll: Dagens ledarskap är föråldrat och anpassat till en verklighet som inte längre existerar. Mike Myatt går igenom elva ledaregenskaper, där han tycker att det finns glapp mellan verkligheten och chefens bild av densamma. Dessa glapp skapar klyftor, som med lite hjälp från Mike Myatt går att överbrygga.

Skriven för: Dig som är skeptisk till ledarskapet, som har svårt att ta den ibland flåshurtiga självhjälps-litteraturen på allvar. Och för dig som vill bli en förändringsledare, trots att din organisation inte står inför någon synbar förändring.

Bokens viktigaste budskap: Många kriser har sin förklaring i dåligt ledarskap. Ledarskapet står i dag inför ett omfattande renoveringsarbete. För att kunna ta dig an framtidens ledarskap måste du först och främst lära sig att vägra status quo. Bryt ner och bygg upp igen.

Författarfakta: Han har skrivit vd:ns överlevnadsguide (boken ”Leadership matters”), han är krönikör i Forbes och han anses vara en av USA:s främsta coacher för chefer på riktigt höga befattningar.

Mike Myatt är en flitigt anlitad föreläsare. Hans artiklar och krönikor handlar om ledarskap och innovation och publiceras – förutom i Forbes – i Psychology Today, Washington Post, Wall Street Journal och Washington Times.

Det som skiljer Mike Myatt från många andra ledarskapsexperter som brukar föräras epitetet ”guru” är att han har en ganska mörk bild av ledarskapet.

”Har världen någonsin skådat en större brist på verkliga ledare än i dag?” frågar han sig i denna bok.

Han själv har uppenbarligen varit framgångsrik i sitt ledarskap.

Åtminstone fyra av de företag han lett har rönt stora framgångar och nu leder han det egna företaget N2growth. 

I en undersökning bland amerikanska chefer gav 90 procent av de tillfrågade sig själva betyget sex eller högre på en tio-gradig skala. 

Allra vanligast är ett betyg mellan sex och åtta.

De flesta ser sig själva som ganska bra, med andra ord. Inget konstigt så långt.

Men när medarbetarna till samma chefer ombeds bedöma sina överordnade framträder en tydlig bild: chefen överskattar sin egen förmåga. 

Medarbetarna själva är nämligen inte lika positiva. I genomsnitt ligger deras betyg två enheter under chefens eget. Om chefen ger sig själv betyget sju så säger alltså medarbetaren fem.

Detta är den verkliga ledarskapsklyftan, menar Mike Myatt. 

Med sin bok ”Hacking leadership” vill han få chefer att höja sig från status quo, från nollpunkten, från medelmåttan. Han vill få oss att skapa positiv förändring och att utmana konventionellt tänkande och våra förutfattade meningar.

Allt inom affärsvärlden går att förändra och se ur ett nytt perspektiv.

Och det behövs, påpekar han ofta. Hans bild av ledarskapet i dag är svart.

”Det är inte verksamheter, projekt eller produkter som misslyckas, det är ledarskap”, lyder ett av hans mantran.

Samtidigt som förändringstempot aldrig har varit högre håller våra tankar om ledarskap samma takt som tidigare, ungefär som tidernas begynnelse. 

Dessa ledarskapsmetoder behöver uppdateras, menar han.

Hitta genvägarna

Att hacka något är att hitta en alternativ väg, en genväg, att knäcka koden. Genom att hacka något får du tillgång till information snabbt, du kan hitta kreativa alternativ till existerande – och inte sällan utdaterade – metoder.

En hackare är en innovativ tänkare som samlar och sprider information, hittar smarta lösningar på komplexa problem genom att uppfinna nya strategier.

Genom att hämta inspiration från hackaren kan du överbrygga klyftor som finns i ledarskapet i alla organisationer. Syftet med den här boken är att utrusta dig med handlingskraft och därmed identifiera dem.

I ”Hacking leadership” samlar Mike Myatt elva klyftor som kan skapa stor skada i ett ledarskap.

 

NR 1.  LEDARSKAPSKLYFTAN

De bästa ledarna förstår att ledarskapet är medlet för att frigöra och förverkliga obegränsad potential. Med ett effektivt, principfast ledarskap är allt möjligt.

Men om nu ledarskap är så enkelt som många vill göra gällande, varför verkar det vara svårt att hantera? 

För att resultatet blir viktigare än människorna.

Men de enda begränsningar du har som ledare är de som du sätter upp för dig själv.

Ledarskapet är ett val. De bästa ledarna väljer att bli bättre, att vara annorlunda och
att leda väl.

Det finns tre kritiska ledarskapsklyftor som är särskilt viktiga att överbrygga:

1. Utvecklingsklyftan: skillnaden mellan hur du bedömer din ledarskapsförmåga och din verkliga potential. Kom ihåg att det är omöjligt att utveckla en verksamhet om inte du som chef vill växa och utvecklas.

2. Inflytandeklyftan: Hur skiljer sig bilden av dig själv från bilden som din omgivning har av dig? Chefer som inte har respekt och förståelse från sitt team får det svårt att få tillräckligt med inflytande för att kunna uppnå önskat resultat.

3. Verklighetsklyftan: Hur ser dina medarbetare på dig och hur mycket stämmer det överens med bilden du har av dig själv?

Ge upp kontrollen

Att leda genom kontroll är inget bra, men något som Mike Myatt ofta ser prov på hos chefer.Kontroll handlar om makt, inte om ledarskap.

Att ge efter betraktas av många som någon sorts svaghet, men i själva verket är en enorm styrka för ledare. Det är det ultimata tecknet på medvetet ledarskap.

Det skapar dialog i stället för monolog. Du förmedlar osjälviskhet i stället för själviskhet.

Status quo

En av chefens största fiender är status quo. Mike Myatt återkommer ofta till det i boken. Att gå i gamla hjulspår, att bli uttråkad, att bli bekväm av att saker och ting lunkar på – det är farligt. 

Riktiga ledare – ja, Mike Myatt uttrycker sig så – ser bortom det som sker just nu. De tänker ”vad händer om …” och agerar för att försäkra sig om vad som kommer härnäst. 

”Jag har aldrig sett någon höja sin status genom att bibehålla status quo”, skriver han. Tristess är ett tecken på att förändring behövs. Och mer än något handlar ledarskap om att hantera förändring. 

Här är fem tips om du har kört fast i gamla hjulspår:

1. Ha sönder något! Slakta några heliga kor, byt plats på roller i organisationen, tillsätt lite kaos i din ordnade vardag. Eller bara möblera om. ”Kreativ förstörelse”, kallar Mike Myatt det.

2. Ladda din hjärna! Gör en uttänkt handling – läs en bok, gå en kurs, delta i en workshop eller helt enkelt vila. Att förflytta dig bort från rutinerna föder oftast de bästa tankarna.

3. Få hjälp: Ledarskap är inget isolerat fenomen, men ledarrollen är ofta ensam. Ta därför för vana att gå runt och lyssna på andra. Fråga dina närmaste, be om hjälp. Svälj stoltheten.

4. Debattera! Få saker tänder den kreativa elden så lätt som en livlig och utmanande debatt. Leta reda på den smartaste personen i din omgivning och be den slå hål på dina resonemang.

5. Ge dig själv sparken! Kan du inte förändra det oförändrade läget är det kanske läge för dig att skicka stafettpinnen vidare?

Överbrygg

Ju mer ansvar du har, desto större skyldighet har du att hålla dig i framkant när det gäller inlärning, tillväxt och utveckling. 

Ju bättre du känner dig själv, desto effektivare blir du och desto bättre kan du relatera till andra.

Mike Myatt förespråkar ständig utveckling för chefer. En ledare utan självinsikt misslyckas med att förstå sin verkliga potential som ledare.

Ett enkelt sätt att uppnå klarhet och självinsikt är att skapa blanka ytor i kalendern. Det är inte mängden möten som är viktiga, det är vad du säger i dem. Om du inte då och då tar dig tillfälle att reflektera kommer det bli svårt att ha något klokt att säga.

Att vara hundra procent engagerad och närvarande betyder inte att du måste vara synlig hela tiden.

NR 2.  SYFTESKLYFTAN

Mike Myatt hyllar de ledare som drivs av ett syfte, de som samlar människor kring något som är större än de själva och som lyckats hacka sig in i hjärtat och hjärnan på dem de leder.

Han nämner Martin Luther, Abraham Lincoln, Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi. Men också militära ledare som Vilhelm Erövraren och Norman Schwarzkopf.

Oavsett vad vi tycker om deras syften så kan vi konstatera att de efterlämnade ett arv som levt mycket längre än de själva.

Det må låta självklart, men verkligheten är att långt ifrån alla organisationer drivs av ett tydligt syfte. 

Mike Myatt plockar fram sin svarta syn på ledarskapet igen: Visa mig en ledare utan syfte och jag ska visa dig en ledare som är dömd att misslyckas att nå sin potential, skriver han. 

Om du värderar egenintresse högre än tanken på att tjäna andra förstår du helt enkelt inte konceptet av ledarskap.

Ett tydligt syfte driver passion, vilket skapar kreativitet som i sin tur skapar bra presta-tioner.

Det lockar också talanger. Medarbetare vill ha ledare med en tydlig känsla av syfte och mening som kan hjälpa dem att styra sitt tänkande och sina handlingar.

Syfte ska inte förväxlas med vinst; vinst är bara en biprodukt av syftesdriven verksamhet. Mike Myatt radar upp goda exempel som South-west Airlines, Zappos och Patagonia. 

Där har inte medarbetarna lönen som främsta drivkraft, utan dyker upp på jobbet för att de vill vara en del av ett större syfte.

Ditt ledarskap, ditt syfte och dina medarbetare skapar er kultur. Ska du bygga en kultur är det bra att börja med att ställa frågan: ”Varför?”

I svaret finns verksamhetens vision. 

 

NR 3.  FRAMTIDSKLYFTAN

En trollerishow är inte magisk, snarare en framställd illusion. Trollkarlen vet något som du inte känner till – hur tricket fungerar. Så är det med bra ledare också. De har lärt sig att hantera tricks som andra ännu inte behärskar. 

Varför denna liknelse? För att ledarskap inte handlar om hokus-pokus, utan om sådant som faktiskt går att lära sig.

I boken används John F Kennedy för att illustrera synen på vägen till framtiden. Han sade: ”Tiden och världen står inte stilla. Förändring är livets lag. De som bara ser till det förflutna eller nuet kan vara säkra på att missa framtiden.”

Historien kan användas till mycket, men erfarenhet och kunskap från dagar som har gått borde användas som en språngbräda mot framtiden, inte en ursäkt för att leva i det förflutna.

Nutid är bara en plattform för att kunna före-ställa sig och positionera sig för framtiden. Ledare måste vara bekväma med att både leva i nutiden samtidigt som de håller ett öga på vägen framåt.

Ny teknik, ökad ekonomisk osäkerhet i världen, nya kundbeteenden, ett uppskruvat tempo är sådant som har skapat något som Mike Myatt kallar för ”de nya normaltillståndet”.

Det är sådant som du måste lära dig att omfamna snarare än skrämmas av.

Lär dig att leda utan att behöva söka en trygg hamn i det vanliga, i status quo. 

Åtskilliga undersökningar visar att de som fokuserar på tillväxt under en kris klarar sig bättre än de som försöker vänta ut krisen.

Det är genom att simma motströms, mot den konventionella kunskapen, som du skapar signifikanta tillfällen för tillväxt.

Men hur ska du göra för att anpassa dig till det nya normala? 

Hitta ledarskapsmönster i din organisation och bryt sönder dem. Leta reda på några heliga kor och led dem till slakt. Ta reda på vad du mäter och varför. Ta reda på hur besluten fattas och vilka som har tillåtelse att göra det. Ersätt de som rent mentalt redan har slutat men som fysiskt finns kvar (Mike Myatt kallar dem ”kontorsockupanter”). 

Sluta belöna det statiska tänkandet, omfamna i stället avvikande uppfattningar.

Om du vill leda effektivt, korta avståndet mellan nutid och framtid.

Och det sker allra bäst genom människor. Att verkligen förstå och lyssna på – och engagera – dina medarbetare.

”Den bästa utsikten mot framtiden är den genom medarbetarnas ögon”, är Mike Myatts motto. 

Du kan absolut göra framtidsstudier, men om du inte bemästrar att se till andra människor spelar det ingen roll om du har all affärskunskap i världen. 

Omfamna förändring, uppmuntra medarbetare som tar risker och som är beredda att misslyckas. 

Tre sätt för att bättre förstå medarbetarna:

1. Ta reda på vad som motiverar dem. Genom att förstå vad som stimulerar dem till handling. Varför gör de som de gör?

2. Se till vad de gör i stället för vad de säger. Ta reda på vilken typ av beslut de fattar och varför, vilken typ av relationer de värderar, det mod de visar. Att lyssna är bra, att betrakta är viktigt men att förstå är väsentligt.

3. Observera. Om du tittar ordentligt på ledarskapsmisstag som gjorts kan du tydligt se att det fanns indikationer på det redan tidigare.

Bra chefer undviker att välja vad de vill se, utan gör en realistisk tolkning av tecknen och agerar utifrån dem.

 

NR 4.  MEDELMÅTTORNAS KLYFTA

Om du tittar på ett team kan du enkelt peka ut vem som är ledaren och vem som är eftersläntrare.

Men med medelmåttorna är det svårare. Medelmåttighet kräver inget mod. Det är därför det är så vanligt och det är därför status quo är medelmåttighetens främsta vapen. 

Stora ledare måste antingen hitta en väg över medelmåttighetsklyftan – eller ta konsekvenserna. 

”Meritokrati eller medelmåttighet — valet är ditt”, skriver Mike Myatt.

 

NR 5.  DEN KULTURELLA KLYFTAN

Kulturen förklarar varför verksamheten existerar, vad och vem den värdesätter och hur den ska bete sig.

Den ska vara avsiktlig och ha ett syfte. Kulturen är en medveten konstruktion som ska bäddas in i företagets identitet. 

Friska kulturer kan inte byggas genom gränser, tvingande regler eller byråkratiska mandat; det går inte att hantera kulturen genom att inleda en invecklad process.

Det finns inga genvägar i processen att skapa en ledarskapskultur. Du kan inte kopiera någon annans. Så skapa din egen vision, håll dig till dina värderingar, anställ medarbetare som delar din vision och dina värderingar, gör det hårda arbetet och håll kursen.

Om kulturen utvecklas utanför företagets strategi, om den inte drivs av strategin, kan den bli farlig.

En av dina viktigaste uppgifter är att överbrygga klyftan mellan strategi och kultur.

”Varje levande, frisk, inspirerande, innovativ och positiv företagskultur jag har sett har inte skapats för att kulturen har placerats framför strategi, utan för att den har varit en central drivkraft för företagets strategi”, skriver Mike Myatt.

 

NR 6.  TALANGKLYFTAN

Ledare placerar inte medarbetare i boxar. Det är deras skyldighet att befria dem från boxarna. Verkligt ledarskap handlar om att hjälpa medarbetare att nå platser dit de inte själva trodde att de kunde nå.

Om du inte lär dig att förstå hur du överbrygger talangklyftan kommer du att bli omsprungen.

All talang i världen kan inte kompensera avsaknad av lojalitet och tillit.

Varför skulle du vilja jobba med någon som du inte kan lita på? frågar sig Mike Myatt. 

Tipset är enkelt: om du har medarbetare som du inte litar på, hitta ett sätt att utveckla tillit. 

Du kan hantera ett brutet förtroende på tre olika sätt: Reparera det, lev med det eller avsluta relationen.

Oavsett vad du väljer kan det vara bra att lägga tid på att verkligen förstå varför det hände. Ledarskap handlar inte om att ha rätt, påpekar Mike Myatt, utan om att göra rätt saker.

Fyra dimensioner av talang

Mike Myatt ser talang ur ett fyrdimensionellt perspektiv. Stora ledare har förmågan att maximera möjligheter i samtliga dimensioner, medan mindre duktiga ledare försöker utnyttja en eller två dimensioner. 

Första dimensionen: Vad du är född med.

Andra dimensionen: Vad du gör med det du är född med.

Tredje dimensionen: I vilken utsträckning du utvecklar dig bortom dina naturliga förmågor och begåvning.

Fjärde dimensionen: Hur du skalar och utvecklar talanger hos andra.

Är de rädda för dig?

Hur kan du avgöra om din medarbetare respekterar dig eller är rädd för dig?

Du omger dig med ja-sägare. Rädda ledare omger sig med likasinnade eller så tränar de upp sin omgivning till samma perspektiv. De bästa ledarna inte bara utsätter sina idéer för granskning – de uppmuntrar till granskning.

Det råder brist på interaktion. Om inte din omgivning aktivt efterfrågar dina råd eller åsikter, då har du ett problem med respekt. Antingen värdesätter de inte dina  bidrag eller så vet de av erfarenhet att du kommer att behandla deras förfrågan på ett nedsättande sätt.

Det råder brist på feedback. Om du inte är beredd på att utsätta dig själv för en 360 graders granskningsprocess så strävar du inte heller efter personlig utveckling.

Du blir en svängdörr. Om du inte kan attrahera eller behålla de bästa talangerna är du inte en effektiv ledare som förtjänar din grupps respekt och lojalitet. Du kommer att upptäcka att du faktiskt inte har något team.

Ni gör dåligt resultat. Ledare som har teamets respekt kommer att göra bättre ifrån sig än de som inte har det.

NR 7.  KUNSKAPSKLYFTAN

Att överbrygga kunskapsklyftan handlar om att stoppa det statiska tänkandet, att fatta kloka, väl underbyggda beslut baserade på vitala fakta. 

Men det är inte nödvändigtvis så att mer information adderar mer värde till din beslutsprocess. Det kan enbart förvirra. Att söka information från källor som som inte är tillförlitliga är bara slöseri med tid. 

Undersök därför vilken trovärdighet källan har, om den kommer att säga vad du – eller den – vill höra eller om du verkligen kommer att få den oredigerade versionen av sanningen? Fundera också på om källan verkligen är opartisk, om det finns någon dold agenda som färgar informationen som du får?

Sex steg till bättre beslut: 

1. Gör en situationsanalys: vad motiverar behovet av ett beslut? Vad händer om du inte fattar ett beslut?

2. Utsätt ditt beslut för offentlig granskning: det finns inga privata beslut, förr eller senare kommer de ut till allmänhetens kännedom. Fundera därför innan hur du skulle känna om ditt beslut var tryckt på framsidan av en tidning?

3. Gör en analys av kostnaden och nyttan: lever kostnaden för beslutet upp till nyttan? Vad händer om fördelarna inte lever upp till prognoserna?

4. Bedöm förhållandet mellan risk och belöning: är oddsen till din fördel eller nackdel?

5. Bedöm om det är rätt sak att göra: du ska aldrig kompromissa på dina värderingar, på din person eller din integritet.

6. Fatta beslutet: du måste lära dig att fatta det bästa möjliga beslutet, även om du känner att du inte har all data du behöver. 

 

NR 8.  INNOVATIONSKLYFTAN

Innovation handlar om förnyelse snarare än uppfinningar. Och behovet av förnyelse finns i alla organisationer.

Mike Myatt sammanfattar förändringens hela livscykel i tre paragrafer:

1. Identifiera behovet av förändring. Behovet av förändring finns överallt, i alla organisationer. Fokusera dina ansträngningar på rätt områden, av rätt anledning  och vid rätt tillfällen. Till exempel: vad behövs för att bäst tjäna era kunder? Hur kan ni skapa nya kunder? Vilka förändringar skulle behövas för att förbättra medarbetarnas resurser så att de bättre kan förbättra?

2. Led förändring: du måste kunna förstå förändringens landskap för att kunna leda förändringen effektivt. Du kan räkna med åtminstone fyra typer av respons: 

– Offret: betraktar all förändring som ett personligt påhopp. 

– Den neutrala åskådaren: är varken för eller mot förändring.

– Kritikern: opponerar sig mot förändring. 

– Försvararen: inte bara omfamnar förändring, utan kommer att verka som en ambassadör.

När du identifierat de fyra får du informera var och en på det sätt som passar dem bäst. Med hjälp av ordentlig meddelandehantering och involvering kan till och med motståndare förvandlas till allierade.

3. Genomför förändring: använd dig av förändringsagenter. Det är de som förstår och ställer sig bakom din vision. De måste ges ansvar för att nå sina mål och auktoritet att fatta beslut. 

Var inte idesprutan, var innovatören, skriver Mike Myatt. 

Vad är skillnaden? Idéer är flyktiga medan innovation tillför värde. Medan kreativitet helt klart är en värdefull tillgång, kommer ohämmad kreativitet – med slumpmässiga idéer – att skapa förvirring och kaos mycket oftare än vad den kommer att leda till innovation.

 

NR 9.  FÖRVÄNTANSKLYFTAN

Detta är ett av de kortaste kapitlen i boken men samtidigt kanske det viktigaste. Som ledare kan du övervinna många misstag, men sällan en förlust av förtroende och trovärdighet som beror på att du inte lyckats hålla dina åtaganden. 

Så här kan du som ledare göra för att verkligen hålla vad du lovar:

1. Samarbeta tidigt och ofta: ingen kan fatta beslut i ett vakuum eller utan alla fakta. Innan du lovar något, samarbeta med alla inblandade för att försäkra dig om att förväntningarna ligger på rätt nivå och att alla har samma bild av dem.

2. Undvik att göra åtaganden muntligen: många åtaganden är resultatet av en spontan muntlig dialog. När ni har kommit överens om era mål, skriv ner dem och sprid dokumentet för granskning och kommentarer. Så långt som möjligt, motstå att formalisera överenskommelser, förslag eller andra åtaganden tills ni är överens om förväntningar och delmål.

3. Behandla löften som projekt: skapa en kultur som bryter ner alla åtaganden till delmål, utgångspunkter och deadlines. Fördela resurser, budget och personal. På så sätt kommer alla att hjälpa till att hantera risk. Det kommer också skapa kontinuitet i process och leverans. 

 

NR 10.  KOMPLEXITETSKLYFTAN

När det kommer till affärer och ledarskap är komplexitet aldrig din vän, menar Mike Myatt. Hans erfarenhet är att ”komplexitet” är synonymt med ökade kostnader och misslyckade implementeringar.

Det mest effektiva sättet att hantera komplexitet är att skala bort den genom raffinerade insatser, rotade i enkelhet. Alla kan vinna på att skala ner och förenkla.

 

NR 11.  MISSLYCKANDEKLYFTAN

Rädsla och misslyckanden är i många chefers ögon farliga ord, trots att det är något högst naturligt. Mike Myatt slår till och med fast att misslyckanden är den mest avgörande delen för framgång. 

Visa mig någon som inte är rädd för något och jag visar en människa med dåligt omdöme, skriver han.

Den som vägrar medge att den besitter rädslor har tvärtom problem med sin stolthet.

Vanligast bland chefer är rädslan för att misslyckas. 

Om ditt liv inte innehåller misslyckanden så betyder det att du inte försöker.

Perfektionisten

Rädsla för att misslyckas skapar gärna perfektionister. Ett problem med sådana är att de ofta sätter ribban så högt att ingen tror sig kunna motsvara deras förväntningar. 

Perfektion skapar väldigt sällan en utmaning. Snarare resulterar den i förseningar och kostnadsöverskridanden. I stället för att söka något som de flesta aldrig kan uppnå är det bättre att söka den högsta kvalitet som kan levereras på kortast tid.

Som ledare måste du snabbt kunna bedöma risker och fatta lämpliga beslut. 

De bästa ledarna kan fatta mycket komplexa beslut, på korta tidsramar och med ofullständig information, utan att tveka. 

”Om du saknar den erfarenhet eller kunskap som krävs för att fatta snabba beslut – som också är bra beslut – se då till att om omge dig med sådana som kan”, skriver Mike Myatt.

En stabil ledarskapskultur

När du lär dig att överbrygga klyftorna har du skapat en bra grund för att bygga en stabil ledarskapskultur. Då kommer du att attrahera och behålla rätt talanger, uppmuntra till rätt handlingar och leverera det som omvärlden vill ha.

Det främsta beviset på kraften i ett riktigt starkt ledarskap är vad som händer i dess frånvaro: väldigt lite.


Dags att logga in för fortsatt läsning!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som Chefboken-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

Chefboken appen
Lyssna eller läs till över 150 sammanfattade böcker
De främsta böckerna, noga utvalda och översatta
Ny sammanfattning varje månad
Rabatt på Adlibris
Rabatt på månadens bok i sin helhet
Chefboken appen
Lyssna eller läs till över 150 sammanfattade böcker
De främsta böckerna, noga utvalda och översatta
Ny sammanfattning varje månad
Rabatt på Adlibris
Rabatt på månadens bok i sin helhet