2011-07-cb-mother-theresa-ceo

Bose & Faust: Mother Teresa, CEO

Fredskämpe. Godheten personifierad. Nobelpristagare. Men chef? Ja, utan sitt ledarskap hade Moder Teresas vision aldrig nått ut till så många.

Nyhet! Lyssna eller läs i Chefboken-appen

Du har väl inte missat Chefboken-appen? Appen gör det enklare att läsa och lyssna, oavsett var du är. Du som Chefboken-prenumerant kan ladda ned ljudfiler för offline-lyssning och spara de summerade böckerna i ditt personliga bibliotek. Det är enkelt att komma igång: Ladda ned appen ”Chefboken” i App Store eller Google Play – du loggar in precis som på Chef.se.
Läs mer om Chefboken-appen här.

Fakta om boken

 

Författare: Ruma Bose och Lou Faust.Förlag: Berret-Koehler Publishers, Inc.

Utgiven: 2011.

Antal sidor: 127.

Språk: Engelska.

Om författarna: Ruma Bose är entreprenör, investerare och filantrop. Hon har startat och drivit flera företag i USA och är just nu chef för wellnessföretaget Sprayology. Ruma Bose sitter även i styrelsen för flera amerikanska välgörenhetsorganisationer.Lou Faust är företagare med över 30 års erfarenhet av ledarskap och affärsverksamhet. Han har bland annat varit chef för investmentbanken Salomon Brothers. Numera driver han Edge Capital Partners, som han också är delägare i.

Därför valde vi boken: Ledarskap förpackas gärna i komplicerade modeller med svåra ord. Och visst, det ska inte bagatelliseras. Men det behöver inte vara svårt, vilket nunnan och världsförbättraren Moder Teresa var ett tydligt bevis för. Boken om hennes ledarskap är full av uppenbar klokskap, men minst lika många aha-upplevelser.

Tre saker du lär dig av att läsa boken:

1. Att en vision aldrig kan bli nog tydlig.

2. Vikten av att tala på ett sätt som alla förstår.

3. Om hur tystnad kan göra dig till en bättre beslutsfattare.

I början av 1990-talet tillbringade kanadensiskan Ruma Bose åtta månader tillsammans med Moder Teresa som volontär och fick då på nära håll följa nunnans arbete. Hon insåg att bakom framgången låg ett antal enkla, men överraskande principer. Dessa har sedan fått följa med Ruma Bose in i hennes eget yrkesliv som chef och företagare. Av Moder Teresa har hon lärt sig att en balans mellan en enkel, tydlig vision, en ärlig relation till omvärlden, tålamod, disciplin, rak kommunikation, en grundläggande respekt för alla samt tyst reflektion ger ett ramverk som är lätt att ta till sig och som ger resultat.

Det är dessa åtta principer som ligger till grund för boken.

”Det här är tidlösa principer som går att använda oavsett vilken typ av organisation som du arbetar i. De kommer att hjälpa dig att bli en bättre chef och att höja din organisations prestationsförmåga”, skriver författarna.

Princip 1: Dröm enkelt, säg det tydligt

Skapa en vision som är enkel. Men sprid den kraftfullt med ord och handling så ofta du kan.

Gandhi drömde om frihet genom fred. Martin Luther King drömde om jämlikhet mellan svarta och vita. Moder Teresa drömde om att hjälpa de allra fattigaste.

Det är tre bra exempel på visioner som levt länge och som nästan alla känner till.

Moder Teresas vision styrde allt hon gjorde. Den låg till grund för den plan som så småningom resulterade i Missionaries of Charity. Allt hon gjorde utgick från att definiera denna vision, att rikta sina resurser mot hennes mål.

Det var en framgångsrik vision: systrarna i nunneorden, de fattiga i Calcutta och världen i största allmänhet – alla visste vad Missionaries of Charity stod för, oavsett om de höll med om visionen eller inte, oavsett om de jobbade med den eller fick sitt liv räddat av den. En enkel vision kan skapa styrkan som bygger eller förflyttar ett berg, som Moder Teresa gjorde.

Som ledare kan du fråga dig själv: Vad är du Moder Teresa över? Vi har alla vår roll i världen, som individer och som organisationer. När du har hittat den rollen så kan du börja skapa en karta över vad du vill uppnå. Och hur du vill uppnå det.

För att kunna identifiera vår personliga vision krävs en förmåga att iaktta oss själva. Vi behöver kunna lyssna till oss själva, utifrån våra handlingar bestämma vad vi värderar högst och sedan ta tid till att förstå vad vi verkligen vill vara.

Moder Teresa förstod sina kunder och det märktes i allt det hon gjorde; hur hon levde, hur hon bodde och hur hon klädde sig. I hennes sätt att leva såg människor en länk mellan vision och handling, vilket gjorde att de trodde på henne och gav henne förtroendet att kunna få Missionaries of Charity att växa. Den fick andra att följa henne.

En välartikulerad vision kan inte uppnå sin fulla förändringspotential om den bara stannar innanför kontorets väggar. Den måste ut och som ledare är du visionens röst.

Därför bör du ofta fråga dig själv vad visionen är, om du kan uttrycka den tydligt, om du tror på den och om du lever den.

Visionen måste finnas med som ett kriterium när du fattar dina beslut.

Om du uppträder och agerar i enlighet med en vision så kommer alla märka det. Det kommer att sätta standarden för hur man uppför sig på arbetsplatsen.

För Lou Faust blev detta avgörande.

”Som vd införlivade jag visionen i min dagliga rutin. Jag pratade om den med ledningsgruppen, vid lunchmöten med medarbetarna, vid introduktion av nya medarbetare och gentemot kunder. Den blev en del av hur jag gör mitt jobb varje dag”, skriver han.

Princip 2: För att komma åt änglarna, hantera djävulen

Ta fram ramarna för hur du ska handla och fatta beslut i olika etiska situationer.

I vårt arbetsliv ställs vi ofta inför etiska dilemman, små eller stora. I dessa situationer sätts våra värderingar på prov – och vår stress skjuter i höjden. Hur långt är vi villiga att sträcka våra värderingar för att uppfylla vår vision? Helgar målen medlen, som det brukar heta?

”Vad som är viktigt är att förstå vilket som är ditt mål och sedan bestämma dig för var du drar linjen”, skriver författarna.

Var drog Moder Teresa denna linje? Hur långt sträckte hon sig för att kunna uppfylla sin vision.

Ganska långt. Hon tog emot pengar av diktatorer, ökända affärsmän och brottslingar, alltså sådana som såg ut att utgöra själva motsatsen till allt som Missionaries of Charity står för. De borde ha varit djävulen.

Men inget fick henne att slå av på takten eller minska hennes övertygelse om att fullfölja sitt arbete.

Hur kom det sig? Jo, Moder Teresa utgav sig aldrig för att vilja förändra världen, hon ville bara hjälpa den människa hon hade framför sig. Om vissa bidragsgivare och kritiker var djävulen så var de fattiga människorna Moder Teresas änglar.

Det var för dem hon verkade. Att tjäna de fattigaste av de fattiga var viktigare än att veta pengarnas ursprung.

Många gånger citerades hennes ord ”om du dömer människor så har du ingen tid över att älska dem”.

Det är nästan lika enkelt som hennes vision. Moder Teresas änglar var de fattigaste av de fattiga och hennes mål var att tjäna dem. Och för att kunna göra det behövde hon pengar.

Moder Teresa och fattigdomen

Moder Teresa introducerades för fattigdomen då hon flyttade till Calcutta i Indien för att undervisa i en katolsk skola för flickor. Hon insåg att det fanns en stor grupp människor som var bortglömda av de allra flesta.

Under sin första tid i Calcutta lärde hon känna dem och kunde se vad de behövde. Hon insåg att hennes uppdrag inte var att hjälpa människor i allmänhet, utan denna speciella grupp som inte hade möjlighet att hjälpa sig själv och som andra hade glömt bort.

Hon förstod också att hon var tvungen att skapa en helt ny församling för att kunna hjälpa de utblottade. Hon kunde inte stanna kvar i den församling som hon då tillhörde.Från att hon fått sin vision till att den nya nunneorden var bildad tog det fyra år.

1950 fick hon Vatikanstatens tillåtelse att öppna sin orden. Femton år senare fick hon dess tillåtelse igen, den gången för att expandera sin verksamhet i andra länder. Vid det laget var Moder Teresa redan en känd profil över hela Indien, som hade startat skolor och härbärgen.

När Moder Teresa dog hade hon startat verksamhet på 594 ställen i drygt 100 länder med sammanlagt miljoner medarbetare.

Princip 3: Vänta! Välj sedan tillfälle

Innan du börjar, förbered dig mentalt, ekonomiskt och operativt.

När du får en riktigt bra idé kan du omöjligen släppa tankarna på den. Men även om hjärnan ställer om sig från att tänka ”kan jag?” till ”jag kan!” så betyder det inte att vi kan börja på en gång.

Men när är rätt tid?

Hon fick sitt uppdrag av Gud. Men det betydde inte att hon fick en färdig plan och en knapp att trycka på.

Moder Teresa fick vänta länge på att den katolska byråkratin skulle ha sin gång. Hela tiden stötte hon på motstånd, från såväl Vatikanen som från den orden som hon tillhörde, Loretosystrarna.

Men med sin vision och ett orubbligt engagemang gjorde hon allt som byråkratin krävde utan att släppa fokus på sitt mål.

Men vi andra då? Vi som inte fått vårt ämbete av Gud?

Oavsett om du ska starta en ny organisation, ta över en existerande eller ska dra i gång ett förändringsarbete så måste du alltid börja med att fråga dig: ”Är vi redo?”

”De av oss som inte har den kontakten med högre makter behöver vara uppmärksam på den visdom som finns omkring oss, precis som vi måste fundera över hur vi själva beter oss och vilka vanor vi har”, skriver författarna.

Att vara redo är ett komplext tillstånd. Inom affärsvärlden är det en otalig mängd av finansiella, juridiska, personella krav som måste mötas.

Författarna delar upp beredskap i tre kategorier: emotionellfinansiell och operativ.

Den emotionella beredskapen är förmågan att framgångsrikt kunna parera känslomässiga upp- och nedgångar. För Moder Teresa var det här avgörande. Medan kyrkan tyckte att hon kunde genomföra sitt arbete inom den befintliga verksamheten var hon envis i sin övertygelse om att hon måste skapa en ny orden.

Genom att lyckas hålla en balans mellan handling och reflektion kunde hon se till att hon inte lyckades förlora fokus från sin plan.

Finansiell beredskap innebär att det finns tillräckligt med pengar för att kunna genomföra visionen. Chefen har inte bara ett ansvar för företagets överlevnad, utan ska också se till att det finns finansiella förutsättningar att uppnå dess vision.

Men hur mycket är tillräckligt? Beredskap betyder inte att man har svar på alla frågor och vet exakt hur man vill ha det. Det betyder att man har förståelse för organisationens nuvarande tillstånd samt vilka risker som finns och utifrån det bestämma när det är dags att agera.

Många företagsledare förstår inte finansiell beredskap utan förlitar sig på blind tro; de är övertygade om att de kommer få in pengar utan att veta riktigt hur och att allt kommer att fungera.

Även om Moder Teresa bara hade 500 rupier på fickan när hon började så hade hon en detaljerad plan för hur hon skulle ordna finansieringen. Och det gjorde hon.

En förutsättning för din operativa beredskap är vilka människor du har omkring dig. Fel människor med fel förutsättningar minskar möjligheten att lyckas. Moder Teresa skaffade sig erfarenhet av ledarskap genom att arbeta som lärare under tjugo års tid.

Princip 4: Omfamna dina tvivel!

Ifrågasätt hela tiden din egen verksamhet.

Moder Teresa räddade människor i nöd, hjälpte de fattiga,såg till att döende fick ett värdigt slut och gav människor frid.

En stark kvinna, onekligen.

Men inte utan tvivel. Anteckningar och brev som hon efterlämnade visar att hon också tvivlade på sin egen förmåga och även på sin gudstro.

Dessa tvivel kom och gick under hela hennes liv, samtidigt som hon byggde upp Missionaries of Charity till den jätteorganisation som den är i dag.

Att självaste Moder Teresa känner osäkerhet är bara ännu ett bevis på att tvivel är en del av våra liv.

Man behöver inte vara särskilt pessimistiskt lagd för att kunna känna tvivel. Vi kan tro på att något bra ska hända, men känna tvivel över hur vägen dit ser ut.

Det är modigt att inse att inte allt sker utan risk. Mod är förmåga att röra dig framåt, mot dina mål, trots dina rädslor.

Om tvivel får växa fritt, utan att på något sätt hanteras, kan det leda till paralyserande rädsla.

Men att använda tvivlet till att ifrågasätta dig själv kan bara göra dig starkare.

Genom att acceptera sina tvivel och även omfamna dem utvecklade Moder Teresa ett sätt att se dem positivt. Hennes upprepade ifrågasättande av sig själv gjorde henne stark nog att kunna bygga vidare på sin verksamhet.

Författarna har i tre punkter summerat hur Moder Teresa fick användning av sina tvivel:

1. Tvivel har positiv kraft enbart inom ramen för visionen. Eftersom Moder Teresa kände sig så säker på visionen – att hjälpa de fattigaste av de fattiga – så behövde hon aldrig tvivla på att organisationen var på väg åt fel håll. Nu kunde tvärtom tvivlet bara bidra till bättre sätt att uppfylla visionen.

2. Moder Teresa såg varje tvivlande persons frågor som ett steg mot utveckling och förbättring. Så hon lyssnade på alla.

3. Moder Teresa var alltid på väg framåt, hela tiden på väg att utveckla och förbättra. Tvivel fick henne aldrig att slå av på takten. Med det visade hon att tvivel bör fungera som en guide när vi är osäkra, inte en tillflyktsort från ansvar. Dessutom visade hon att osäkerhet inte ledde till obeslutsamhet eller paralysering.

För alla ärliga människor är tvivel en del av livet. Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att vi inte vet mycket.

Så fort du har börjat ifrågasätta dig själv och din organisations sätt att arbeta så känns det som att du aldrig kommer att kunna sluta. Är vi inne på rätt spår? Kan vi tjäna pengar på det här? Hur ska vi hitta rätt personer så att vi växer på ett bra sätt?

Och så vidare. Frågorna tar aldrig slut.

Och alla frågor ska besvaras, menar författarna, i den mån vi kan. Inte heller ska de stoppas undan och plockas fram under ett årligt planeringsmöte, utan kontinuerligt besvaras.

Världen förändras hela tiden och om vi inte ifrågasätter våra planer så kommer vi att drabbas av hybris.

Men allt detta tar tid. Och ingen har avslutat ett projekt eller sålt en produkt genom att enbart ställa frågor. Om inte chefen är beredd att fatta ett beslut medan tvivlet fortfarande hänger i luften kommer alla att börja vara rädda för tvivlet.

Sätt ner foten, alltså.

Princip 5: Upptäck glädjen i disciplin

Disciplin kan ge dig glädje.

Moder Teresas schema var omfattande och krävde enorm disciplin. Hon gick upp tidigt på morgonen och arbetade många timmar varje dag. Hon besökte verksamhetens olika institutioner och reste över hela världen. Hennes ledarstil gick ut på att få saker gjorda inom varje del av verksamheten.

Moder Teresa ansåg att om du tar hand om dina små förpliktelser så kommer livet att belöna dig med större ansvar.

Hon var en ”doer”. Om något behövde lagas, lagade hon det. Om något behövde tvättas, tvättade hon det. Och det är just vad disciplin handlar om; att få saker gjorda.

Men det var inte bara disciplin som låg bakom att hon fick så mycket gjort. Det var även glädjen hon kände över denna disciplin. Men hur lyckas man med det? Disciplin kräver ju träning och träning kräver upprepning. Och upprepning innebär ofta leda och monotoni.

Och hur kul är det?

Moder Teresa påminde sina medarbetare om att känna glädje och stolthet över att försöka, oavsett det handlade om pappersarbete eller att gå upp tidigt; att inte fundera så mycket över huruvida de gjorde det bra eller inte utan att försöka finna nöje i träningen.

Disciplin handlar om långsiktighet och enbart genom att få till stånd en regelbundenhet med träningen har man anledning att känna sig nöjd.

Moder Teresas filosofi var: var nöjd över dig själv för att du håller disciplinen vid liv. Sätt upp ett mål och inse att allt du gör bidrar till att du kommer lite närmare det, även om du gör mindre än vad du gjorde i går.

Många chefer har svårt att tro att det finns utrymme för glädje i arbetslivet, att det rentav skulle vara kontraproduktivt att känna glädje. Många misstar det för svaghet eller bristande engagemang. Ofta försöker vi agera seriöst för att visa att vi tar vårt ansvar på allvar. Ju tråkigare, desto seriösare.

Moder Teresas filosofi var den motsatta: Ta arbetet seriöst, aldrig dig själv.

För henne var glädjen fundamentet för framgång och inget som kunde överlåtas till slumpen. Hon var därför noga med att träna både glädjen över disciplinen och disciplinen över glädjen.

Vi måste acceptera glädjen över att hela tiden försöka när det är svårt.

Princip 6: Kommunicera på ett språk som människor förstår

Lyssna och observera snarare än att prata.

Moder Teresa hade förmågan att övertyga människor att se saker på hennes sätt. Hon kunde konversera med alla, från politiker, journalister och statschefer till de fattigaste tiggarna på gatan.

Hon talade med rösten, blicken, hörseln och hjärtat.

Oavsett hur enkla hennes ord var, berörde de alltid.

Hon behärskade inte många språk, men var oslagbar på kommunikation.

Moder Teresa förstod att hennes organisation endast är så stark som den information som flödar genom dess kommunikationskanaler.

Men hur gick det till när hon kommunicerade allt från sin stora vision till små operativa detaljer med människor som talade ett annat språk, kom från en annan kultur och bakgrund och kanske var sjuka och i nöd?

Hon kommunicerade på ett sätt som alla förstod.

En styrka var hennes autenticitet, hennes äkthet. Hennes kärlek till människan genomsyrade allt hon sade.

Många tror att ett viktigt budskap måste mejslas fram och sedan repeteras på ett så tydligt sätt som möjligt så att alla förstår.

För Moder Teresa handlade kommunikation om att lyssna och observera snarare än att prata. I stället för att pressa fram sitt budskap tog hon sig tid att lära sig lyssnarens språk genom att lyssna på dess ord, röstläge, kroppsspråk och andning. Genom att fokusera sin uppmärksamhet, aktivt lyssna och sedan anpassa sitt språk fick hon alla att förstå henne.

Nyckeln till effektiv kommunikation är att hitta  det unika hos varje individ och sedan ha modet och förmågan att anpassa sig till den personens behov.

Det handlar inte om att göra om sig, att bli någon annan, utan om att verkligen vara sig själv på ett sätt som den andra personen förstår.

Moder Teresa hade alltid tid för att lyssna och tog sig alltid tid att träffa dem som kom till Calcutta för att träffa henne. Och även om hon bara hade några minuter över så fick hon besökaren att känna sig speciell.

Om en ledare har modet och förmågan att kommunicera på ett sätt som alla förstår så kommer det att studsa tillbaka i form av tydlighet, samarbetsvilja och förtroende.

Princip 7: Glöm inte portvakten

Alla har ett värde.

När Moder Teresa fick Nobels fredpris 1979 tog hon med sig de två systrar som var de första att följa med henne i hennes nya orden.

Det var hennes sätt att säga tack för deras arbete och deras mod att följa med Moder Teresa in i en ny, okänd verksamhet.

Hur får du människor att känna sig värdefulla i din organisation?

Författarnas råd är enkelt: lär dig namnen på människor du jobbar med eller möter. Uppmärksamma dem, annars kommer du kanske aldrig få reda på vad de har att erbjuda.

Dessutom: var dig själv när du möter människor. Engagerar du dig på samma sätt i alla människor som du möter? Eller pratar du på ett sätt med port-vakten och på ett annat med vice vd?

Moder Teresa hälsade alla på samma sätt. Hon visade vägen med hjälp av sitt beteende. Och systrarna i hennes omgivning gjorde sitt yttersta för att försöka efterlikna henne.

Det finns många poänger med detta. Lou Faust berättar om hur hans far hade insett att de som jobbade på postavdelningen i hans företag hade bättre förståelse för sin egen roll än någon annan på företaget. Därför var det också de som var bäst på att veta hur företaget kunde förändras.

Han berättar också om hur han som ny chef på ett investmentbolag en dag sammanstrålade med företagets koncernchef i hissen. Under den korta resan presenterade sig koncernchefen och frågade Lou Faust om hans namn och vad han gjorde på företaget. När hissdörrarna öppnades sade han: ”det var trevligt att träffa dig”, och gick ut. Lou Faust har tagit med sig känslan av det mötet in i varje chefsroll han har haft sedan dess.

Om du visar din omgivning uppskattning kommer du att belönas med lojalitet, produktivitet, effektivitet, låg personalomsättning, tillit och bättre resultat. Att ha medarbetare som bryr sig om varandra kommer att skapa en fantastisk arbetsmiljö, vilket kommer att bidra till ett gott resultat och uppfylla din vision.

Princip 8: Använd tystnadens kraft

Skärp dina sinnen genom att ta det lugnt och lyssna.

Moder Teresa talade ofta om vikten av tystnad. För henne var bönen en form av tystnad där hon kom i kontakt med Gud.

Men även för chefer som inte ägnar sig åt andakt på arbetstid finns det en poäng med att sitta ned och försöka lyssna till sin egen inre röst, menar författarna.

Vi har för mycket information runtomkring oss, helt enkelt. Hjärnan blir överhettad när vi förväntas fatta snabba beslut om saker vi inte hunnit ta ställning till.

Att lyssna på sin inre röst är detsamma som att rensa sina sinnen och försöka skapa tystnad.

Att tysta sitt sinne börjar med att ta bort allt som distraherar. Stäng dörren, stäng av telefonen och datorn. Den som söker dig kan lämna ett meddelande, allt du missar finns kvar sedan.

När du har skapat dig en tyst miljö, låt då alla dina frågor skölja över dig. Luta dig tillbaka och låt tankarna få bråka om din uppmärksamhet en stund. Förmodligen kommer det visa sig att vissa är mer högljudda än andra och det är dessa som är viktiga att ta tag i. Välj en tanke, en fråga, och koncentrera dig på den en stund tills du har fattat ett beslut kring den.

När du har upprepat den här processen tillräckligt många gånger så kommer du till slut att börja använda den automatiskt. Förhoppningsvis ger den dig ett bättre underlag att fatta rätt beslut.


Dags att logga in för fortsatt läsning!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som Chefboken-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

Chefboken appen
Lyssna eller läs till över 150 sammanfattade böcker
De främsta böckerna, noga utvalda och översatta
Ny sammanfattning varje månad
Rabatt på Adlibris
Rabatt på månadens bok i sin helhet
Chefboken appen
Lyssna eller läs till över 150 sammanfattade böcker
De främsta böckerna, noga utvalda och översatta
Ny sammanfattning varje månad
Rabatt på Adlibris
Rabatt på månadens bok i sin helhet