almedalen_dag1_ny

På Chefs scen måndag 2 juli 2018

Kl. 14–14.45 Vad har framtidens toppchefer gemensamt?
Möt några av dem och få svaret på tidningen Chefs scen i Almedalen. Chefs redaktion har under våren utsett 12 unga framtida ledare som vi kommer att få se och höra mer av framöver. De är under 35 år och har alla utmärkt sig affärs- eller idémässigt och visat prov på ledartalang.
Chef
>> Läs mer

Kl. 15–15.45 Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?
Medarbetare som lever ohälsosamt jobbar 8-10 timmar mindre i veckan. Riskgruppen kostar i snitt en extra månadslön per år, vilket gör frågan till en rejäl chefsutmaning. Verktyg finns för att hålla koll på medarbetarnas hälsa, men var går gränsen? Kan man ställa frågor om rökning, sömn och motion?
Chef i samarbete med Euro Accident
>> Läs mer

Kl. 16–16.45 Hej då chefen – framtiden behöver inte dig
Hyperförändringen ändrar förutsättningarna – och våra roller i organisationen. Nya förmågor krävs runt ledningsbordet när fokus flyttas från kontroll till snabbhet. Vilka blir de nya rollerna i framtidens organisationsmodell? Vilka chefsnivåer kommer ens att finnas kvar?
Chef i samarbete med Level21
>> Läs mer

almedalen-dag-2

På Chefs scen onsdag 4 juli 2018

Kl. 11.15-12 Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret
Alla blir vinnare när vi lär oss få människor i arbete snabbare – både individer, företag och statskassan. Men hur skapar vi en startupkultur för människor, i utbildningsväsendet, hos myndigheter, organisationer och företag?
Chef i samarbete med Samhall
>> Läs mer

Kl. 13–13.45 Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid?
Ska vi agera nu? Eller nu? Eller inte alls utan hålla fokus på långsiktiga mål? Mängden realtidsdata och ny teknik med AI och robotisering ger oändliga möjligheter för den nyfikne men blir också en stressfaktor utan tydligt ledarskap. Hur kan chefer bli snabbfotade utan att springa ifrån sig själva?
Chef i samarbete med Meritmind
>> Läs mer

Kl. 14.15–15 Framtidens talanger – hur mycket utanför boxen är alldeles lagom?
Företag som lyfter fram det unika hos sina medarbetare blir mer innovativa. Men för att få det bästa ur varje person måste organisationen anpassa sig efter individen, inte tvärtom. Är vi redo i Landet Lagom att hantera de nya supertalangerna? Handen på hjärtat: vem vågar anställa Lisbeth Salander?
Chef i samarbete med Företagsuniversitetet
>> Läs mer