Så var #chefialmedalen 2018

almedalen_2018

Almedalens viktigaste seminarier om ledarskap

Under Almedalsveckan 2018 hade Chef en scen vid Björkanderska magasinet i Visby. Här pågick intressanta samtal om ledarskap under måndag 2 juli och onsdag 4 juli. Ledarskapets roll i näringsliv och samhälle var det bärande temat och Chef samarbetade med aktörer som har kunskap och intresse att belysa och driva frågor som ligger i linje med Chefs vision om det goda ledarskapet.

Chefs seminarier blev mycket välbesökta och flera av programpunkterna toppade Almedalsguidens lista över trendande evenemang. Samtliga seminarier leddes av Cissi Elwin, vd och chefredaktör Chef, och Unn Edberg.

Det hände på Chefs scen i Almedalen 2018

Måndag 2 juli

Vad har framtidens toppchefer gemensamt?
Måndagens seminarieprogram inleddes med att Cissi Elwin och Calle Fleur, vd respektive vice vd på Chef,  presenterade Chefs lista över 12 framtida ledare. Chefs redaktion har under våren utsett 12 unga framtida ledare som vi kommer att få se och höra mer av framöver. De är under 35 år och har alla utmärkt sig affärs- eller idémässigt och visat prov på ledartalang.

Cissi Elwin intervjuade Shanga Aziz, grundare Locker Room Talk, Fatemeh Khavari, talesperson Ung i Sverige, Anna Lundberg, talesperson Scouterna och Josefine Åhrman, idrott och fritidschef i Uppsala kommun. Alla har visat prov på ledarskapsförmåga, affärsmässigt driv och entreprenörskap utöver det vanliga.

Men vad har de gemensamt? Hur ser de på sitt ledarskap? Vad har de själva för visioner och strategier för framtiden? Driv och värderingar gick som en röd tråd genom samtalet. Panelens avslutande tips till andra unga ledare var bland annat att:

  • Våga ta plats – våga ta för er
  • Lyssna på medarbetarna
  • Möt hat med kärlek
  • Använd sociala medier för att skapa ett större sammanhang

Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?
Nästa programpunkt var ett mycket välbesökt seminarium om hälsomedvetet ledarskap. Tillsammans med samarbetspartnern Euro Accident hade Chef bjudit in en namnkunnig panel bestående av Anna Bennich Karlstedt, psykolog och föreläsare, Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident, Michael Swall, vd Pilotage Development, Therese Lundberg, tv-producent och stresscoach samt Monica Berglund, vd Tre stiftelser.

Utgångspunkten för diskussionen var faktumet att medarbetare som lever ohälsosamt jobbar 8-10 timmar mindre i veckan. Riskgruppen kostar i snitt en extra månadslön per år, vilket gör frågan till en rejäl chefsutmaning. Verktyg finns för att hålla koll på medarbetarnas hälsa, men var går gränsen? Kan man ställa frågor om rökning, sömn och motion?

Panelen utgick från tre fiktiva scenarier i diskussionen. En viktig insikt var att friskvårdsfrågan måste bli större än att bara handla om löpning och jympa. Det är viktigt att prata om fysisk, psykisk och social hälsa – och att sätta upp individuella friskvårdsprogram.

Hej då chefen – framtiden behöver inte dig
Hyperförändringen ändrar förutsättningarna – och våra roller i organisationen. Nya förmågor krävs runt ledningsbordet när fokus flyttas från kontroll till snabbhet. Vilka blir de nya rollerna i framtidens organisationsmodell? Vilka chefsnivåer kommer ens att finnas kvar? Dessa högaktuella frågor diskuterades i ett fullsatt (och trendande) seminarium, som Chef bjöd in till i samarbete med Level21

Panelen, som bestod av Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca, Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector Bank och Beatrice Björk, partner och vice vd Level 21, tog hjälp av publiken för att bedöma och analysera en framtid där många av dagens chefer hänger löst, samtidigt som behovet av doers, kreatörer och visionära strateger ökar. På frågan om det kommer finnas lika många mellanchefer i framtiden svarade panalen unisont ”nej”.

Panelen var överens om att framgången hänger på att organisationer lyckas bedriva två parallella verksamheter inom organisationen. Ett ben som fokuserar på kärnaffäroch ett ben som tar risker genom innovation, i syfte att säkra morgondagens kärnaffär.

Mingel med framtidens ledare
Kvällen avslutades med ett välbesökt mingel som fortsatte där dagen började: Med några av de unga ledare som Chef har identifierat och lyft fram i listan Framtidens ledare. Cissi Elwin intervjuade Isabella Löwengrip, grundare Löwengrip, Ishtar Touailat, head of Innovation Incubation på Tieto Data-Driven Business och Ahmed Abdirahman, grundare Järvaveckan. Rummet var fullt av kärlek och framtidshopp!

Onsdag 4 juli

Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret
Onsdagens seminarieprogram inleddes med ett seminarium i samarbete med Samhall.

Utgångspunkten i diskussionen var att alla blir vinnare när vi lär oss få människor i arbete snabbare – både individer, företag och statskassan. Men hur skapar vi en startupkultur för människor, i utbildningsväsendet, hos myndigheter, organisationer och företag? Denna viktiga fråga diskuterades av en namnkunnig panel bestående av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Monica Lingegård, vd Samhall, Per Strömberg, vd ICA Group och Ishtar Touailat, head of Innovation Incubation på Tieto Data-Driven Business.

Mikael Damberg uttryckte oro över att arbetslösheten inom gruppen funktionshindrade inte minskar i lika hög utsträckning som i övriga grupper – och konstaterade att statliga organisationer inte har gått före i tillräckligt stor utsträckning. Monica Lingegård, som beskrev sin organisation Samhall som Sveriges största startup-fabrik, betonade att viktiga faktorer för att utvecklas positivt är mod och hastighet.

Panelen enades om att det är viktigt med tätare samverkan mellan företag, akademi och politik. Och att ledarskapet är avgörande för att få fler i arbete.

Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid?
Meritmind och Chef bjöd in till ett ett av Almedalsveckans mest hajpade och välbesökta seminarier. Inte så konstigt, med tanke på ämnet. Med ny teknik som machine learning, AI och robotisering ändras företagens förutsättningar i grunden. Mängden data kommer knappast att minska framöver, tvärtom.

Hur skapar man då som ledare ett lugn i organisationen, när möjligheterna att agera för varje enskild anställd är oändliga? Hur kan dagens chefer rusta sig för att få med sig medarbetarna på förändringsresan? Hur får chefer och ledningsgrupper ut bästa möjliga verksamhetsnytta samtidigt som de undviker digitaliseringsstressade medarbetare?

Detta diskuterades av en panel bestående av Joanna Hummel, vd Lyko, Eva Aspengren, cfo WSP, Catrine Backman, Meritmind och Jan Gulliksen, digitaliseringsexpert och professor KTH.

Jan Gulliksen konstaterade bland annat att vi behöver lägga tio till tjugo procent av vår arbetstid på kompetensutveckling. Och att allt fler enklare arbetsuppgifter behöver delegeras till automatiserade tjänster. Eva Aspengren på WSP berättade till exempel hur hennes organisation har överlåtit en hel del arbetsuppgifter åt programvaran som de döpt till Rob Robot.

Framtidens talanger – hur mycket utanför boxen är alldeles lagom?
Dagens sista seminarium presenterades i samarbete med Företagsuniversitetet. 

Företag som lyfter fram det unika hos sina medarbetare blir mer innovativa. Men för att få det bästa ur varje person måste organisationen anpassa sig efter individen, inte tvärtom. Är vi redo i Landet Lagom att hantera de nya supertalangerna? Dessa frågor diskuterades i två underhållande dueller.

Den första duellen ägde rum mellan Sofia Kacim, retorik- och kommunikationskonsult och Amelia Adamo, mediedrottning. Amelia Adamo ifrågasatte den yngre generationens lojalitet med arbetsgivare, och menade att unga är lojala med sig själva och möjligen gruppen. Sofia Kacim betonade att hon inte vill vara en vinstmaskin, utan behöver känna att bolaget hon arbetar för vill något med världen. En inställning som föll publiken väl i smaken, då hon efter omröstning utsågs till vinnare av duellen.

Den andra duellen ägde rum mellan Håkan Svedman, Sverigechef Ikea och Lisa Gunnarsson, Nordenchef Linkedin. Lisa Gunnarsson, som höll ett brandtal om vikten av att ägna arbetstid åt lärande, tog hem segern.

 

Chefs scen i Almedalen

Intresserad av att vara med på Chefs scen på Almedalen?

Kontakta oss >>