louise-ring
Louise Ring, HR-direktör i Axfood-koncernen.

10 steg som bygger mångfald

1. Börja uppifrån.
”Jag och Axfoods koncernchef, ­Anders Strålman, fick 2005 styrelsens uppdrag att öka samverkan mellan koncernens bolag i en gemensam kultur byggd på ­gemensamma värderingar. ”

2. Var modig, uthållig och stå fast.
”När vi startade arbetet var det många som inte tyckte att det var så viktigt. Men företagsledningen stod fast vid att det var prioriterat.”

3. Mångfaldsarbete är inget projekt som tar slut.
”Att förändra värderingar är ett långsiktigt arbete. Det börjar med att bestämma vilka kärnvärden som ska ligga till grund för allt man gör i företaget.”

4. Definiera vad kultur och värderingar betyder.
”För oss är kultur det sätt vi beter oss på när vi samarbetar. Våra kärnvärden beskriver hur vi ska agera. ‘Du är viktig’ innebär till exempel att vi talar till, inte om, varandra.”

5. Välj kärnvärden som är framåtsträvande.
”Kärnvärdena ska uttrycka en viljeyttring. Vi utformade våra kärnvärden utifrån vad vi ville vara för att vara lönsamma. Och mångfald är lönsamt.”

6. Minimera konsultinsatserna.
”Värderingar och kultur i ett företag måste komma inifrån och bygga på dialog för att vara trovärdiga och hållbara. Använd inget tryckt ­material de första åren.”

7. Använd dialog och utse förändringsledare.
”Dialogen utgår från varje individs egen erfarenhet och bakgrund, då finns inget ‘rätt’ svar. Vi började med dialogmöten och utbildning i koncernledningen och fortsatte ner i organisationen. Varje bolag valde ut en medarbetare till förändrings­ledare som drev arbetet vidare.”

8. Utbilda chefer i rekrytering.
”Det gäller att fokusera på kompetens innan man tittar på något annat och bli medveten om hur man gör urvalet, vilka kriterier man går på. Kom ihåg att mångfald inte bara handlar om etnicitet, utan om kön, ålder, och så vidare.”

9 Utbilda alla internt.

”Vi har två interna ledarutbildningar som utgår från våra kärnvärden och vår kultur. Alla chefer ska gå dem. För alla nyanställda har vi bland annat en introduktion via e-learning.”

10. Hylla vardagshjältarna.
”Lyft fram det goda beteendet genom att uppmärksamma och belöna dem som gör det lilla extra – vardagshjältarna. Hos oss kan man nominera dem på vårt intranät. På vissa enheter bjuder man på fika eller belönar på annat sätt.”

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

vinst
Mångfald

De gick från 2 kvinnliga chefer – till 55 procent

Stamnät, elförsörjning, infrastruktur – av tradition en mansdominerad sektor. Ändå har Svenska Kraftnät lyckats närma sig en jämn köns­fördelning.

netlight_intro
Annonssamarbete Chef + Netlight

Sluta vara chef – bli en förebild istället

”Lär dig vara ledare och följare samtidigt”, uppmanar Netlights vd Erik Ringertz. I sin nya bok Harder Better Faster Stronger ger han idéer för framtidens ledarskap.

mangfald-3
Arbetsrätt

Arbetsgivare diskriminerar vid rekrytering

Forskning. Rekryterare väljer bort personer med utländskklingande namn. Det visar ny forskning från Linnéuniversitetet som pekar på fyra faktorer som kan minska diskrimineringen.
rani-kasapi
Karriär

Årets Mångfaldschef, Rani Kasapi: ”Så blev mitt 2014”

Rani Kasapi utnämndes till årets Mångfaldschef vid Chefgalan 2014. Vet du vem som borde få priset 2015? Nominera nu!
autentiskt-ledarskap
Arbetsmiljö

Därför är värderingar viktigare än kompetens

Steve Kelner, specialist på ”culture fit”, det vill säga kopplingen mellan organisationskultur och medarbetarnas kulturella preferenser, menar att rekryteringar ofta misslyckas för att man förbiser detta.
caroline_berg-axel-johnson
Hållbarhet

"En av fem ska ha utländsk bakgrund”

Hon blir ordförande för hela Axel Johnson-koncernen 2015. På Chefgalan intervjuades Caroline Berg om varför de bestämt sig för att minst 20 procent av cheferna ska ha utländsk bakgrund år 2020.
hands_experis
02:12 min
Annonssamarbete Chef + Experis

Eftersökta chefsegenskapen – syns inte på ditt cv

Video:

Arbetsgivares önskechef byggs om. En av de eftersökta ledaregenskaperna är ofta dold i ett cv.

paki_holvander-latest
Mångfald

”Jag är allergisk mot begreppet magkänsla"

Paki Holvander, demokrati- och mångfaldsstrateg i Södertälje kommun, vet hur organisationer kan nå ökad mångfald: Chefer måste tänka om – och sluta anställa sig själva.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden