2013 byter Kompetensgalan namn till Chefgalan.
Läs mer om Chefgalan 2013 - och nominera till priserna - här.


Här är vinnarna från Kompetensgalan 2012:
Annons:

 

Årets Chef 2012

Lars Kry, vd och koncernchef, Proffice

Motivering: »Lars Kry entusiasmerar, charmerar och kommunicerar tydligt så att varje fråga blir begriplig. Han bromsar med hjärtat och gasar med hjärnan så  att omsättningen har dubblerats. Lars Kry är en förebild för hela sin bransch. En opinionsbildare för att människor ska komma in på  arbetsmarknaden.«


Framtidschef 2012

Sunniva Fallan Röd, hotelldirektör, Rica Hotels

Motivering: »Med tydliga värderingar i sitt ledarskap skapar Sunniva Fallan Röd trygghet, ansvarstagande och resultatmedvetenhet hos alla som är verksamma på arbetsplatsen. Detta har i hög grad ökat kundnöjdheten. Sunniva Fallan Röd ¬visar stark tro på yngres förmåga och tar till vara deras kreativitet och nytänkande.«

 

Human resource-chef 2012

Mats Pettersson, personaldirektör, NCC

Motivering: »Mats Pettersson har på ett föredömligt sätt kopplat HR till affären. Han har framgångsrikt drivit värdegrundsarbetet och placerat HR som en viktig strategisk roll i koncernledningen. Dessutom har Mats Pettersson reformerat HR inom en traditionell och mansdominerad bransch.«

 

Hälsosam chef 2012

Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör, Farsta stadsdelsförvaltning

Motivering: »För ett medvetet och strukturerat hälsoarbete som har givit mätbara resultat hos både medarbetare och kunder i en komplex och krävande organisation. Med kraft och engagemang har Ulla Thorslund skapat en tydlig, målinriktad och mångfacetterad helhetsmodell för hälsoarbete – värd att ta efter i andra organisationer.«

 

Ledarutvecklare 2012

Åsa Bergman, vd, Sweco Sverige

Motivering: »Som vd i en global organisation har Åsa Bergman drivit igenom och satt fokus på ledarutveckling i en bransch som av tradition alltid haft teknisk kompetens högst på agendan. Åsa Bergmans starka övertygelse om det goda ledarskapets betydelse har gjort avtryck i organisationen.«

 

Mångfaldschef 2012

Louise Ring, HR-direktör, Axfood

Motivering: »Louise Ring har genom sitt värderingsbaserade ledarskap varit drivande i utvecklandet av företagskulturen, och arbetat med beteenden och attityder. Louise Ring har bidragit till att Axfood har mångfald när det gäller medarbetare, arbetsmiljö, varumärke, sortiment och kunder.

 

Ung chef 2012

Cecilia Rönn, platschef, Carlsberg Sverige

Motivering: »Med mod, ärlighet och engagemang har Cecilia Rönn fattat stora beslut som berikat företaget och medarbetarna. Strukturer har förändrats med en rakhet och värme som går rakt in.«

 

 

Stora Hederspriset 2012

Daniel Ek & Martin Lorentzon, grundare Spotify

Motivering: »Han beskrivs som den internationella musikindustrins viktigaste makthavare. Hans produkt älskas av miljoner. Hans affärsmodell står som förebild för alla unga entreprenörer. Hans nybildade företag är värt miljarder. Och hans tjänst kan bli den som dödar pirathandeln. Stora Hederspriset 2012 går till musiktjänsten Spotifys skapare, Daniel Ek. Han får priset tillsammans med medgrundaren Martin Lorentzon.«

 

0 Kommentarer

Kommentera

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>