Chefs experter svarar på läsarnas frågor. I dag: Klara Adolphson, jämställdhetsexpert på Ledarna.
Annons:

Jag blev uppmanad av min chef att söka ett chefsjobb internt. Det framstod som självklart att jag skulle få det för jag gör redan stora delar av de arbetsuppgifterna. Men det gick till en tjej som började här i höstas och som inte alls har kvalifikationerna. När jag frågade min chef sa han att hon fick jobbet för att det är så få kvinnor i ledningsgruppen, men att jag skulle ha fått det om de bara hade gått på meriter. Är inte detta diskriminering?

Björn, Sigtuna

Svar:

Det är direkt diskriminering när en person missgynnas i förhållande till någon annan i en jämförbar situation utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en person, trots samma eller bättre kvalifikationer, inte erhåller en anställning eller en förmån på grund av till exempel sexuell läggning, kön eller religion.

I Sverige är det dock tillåtet med positiv särbehandling inom arbetslivet när det gäller kön. Det är ett sätt att främja lika rättigheter och motverka diskriminering och innebär att man som chef kan välja att rekrytera en kvinna som har lika eller likartade meriter som en man om syftet är att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen.

Om en arbetssökande där­emot har sämre meriter och personliga kvalifikationer får särbehandling inte ske.

En egenskap som kön får inte automatiskt eller ovillkorligt innebära att någon får arbetet eller fördelen. Det ska alltid göras en individuell avvägning. Den sökandes samtliga meriter och personliga egenskaper måste beaktas, inte endast könet.

Det är omöjligt för mig att utifrån ditt brev bedöma om du och den här kvinnan har lika eller likartade meriter. Men är det så som din chef låter påskina att hon har sämre meriter är ju inte positiv särbehandling tillåten.

Utifrån vad du upplever dig ha blivit lovad och utifrån att din chef menar att kvinnan inte har tillräckliga meriter förstår jag att du reagerar starkt. Jag rekommenderar dig därför att förklara för din chef hur du kän­ner och be om ett klargörande.

Det gynnar varken den nya kvinnan, dig eller resten av organisationen om det går rykten om att hon inte skulle vara tillräckligt kompetent.

Du behöver också få hjälp att förstå för att kunna acceptera beslutet och fortsätta, om nu den här chansen gick till någon annan, hur ser din framtid i organisationen ut utifrån din chefs perspektiv?

Lycka till!

Klara Adolphson, jämställdhetsexpert på Ledarna

0 Kommentarer

Kommentera

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>