Sektionschef till verksamhetsområde Internmedicin, Södersjukhuset

Vill du vara med och driva verksamheten framåt inom Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar? På uppdrag av verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm söker vi nu två sektionschefer – välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset söker nu två sektionschefer till sektionerna Akut internmedicin/Neurologi samt Gastroenterologi/Lungmedicin, som tillsammans med professionella och engagerade kollegor vill arbeta för att leva upp till Södersjukhusets ledord: ”För patienten – med patienten”.

För rätt person innebär detta en möjlighet att tillsammans med sektionens vårdchef leda och utveckla sektionen utefter verksamhetsområdets och Södersjukhusets mål och vision samt för patientens bästa. Sektionschefen ansvarar för att god vård av hög kvalitet bedrivs och utvecklas inom sektionen. Respektive sektion har cirka 150 medarbetare varav ett tjugotal specialister och ST-läkare.

Som sektionschef kommer du vara direkt underställd och rapportera till verksamhetschefen för Internmedicin samt ingå i ledningsgruppen för samma verksamhetsområde. Dessutom kommer du tillsammans med vårdchef leda sektionen. Det händer mycket på Södersjukhuset och du kommer att ha en aktiv roll i olika sjukhusövergripande forum och ingå i och utveckla samarbetsprojekt mellan sjukhusets verksamhetsområden.

Du kommer ha cirka 20 personer direkt rapporterande till dig, vilket är sektionens specialistläkare och ST-läkare. Genom ett nytt tydligt fokus på ledarskap och samarbete kommer sektionschefens tjänst att bestå av cirka 80 procent (alternativt heltid) inom sektionschefsuppdraget och 20 procent med patientarbete, undervisning eller forskning.

Utbildning / Erfarenhet

För att lyckas i rollen som sektionschef ska du ha chefserfarenhet och dokumenterat god ledarskapsförmåga samt erfarenhet som specialistläkare inom allmän internmedicin, neurologi, gastroenterologi, lungmedicin eller annan närliggande specialitet. Dessutom har du ett genuint intresse för forsknings- och utbildningsfrågor.

Du skapar på ett naturligt sätt delaktighet och får dina medarbetare att växa och utvecklas i sina roller, vågar utmana invanda mönster, ser till helheten och agerar långsiktigt. Du ska vara handlingskraftig samt ha en strategisk förmåga, en utpräglad samarbetsförmåga och god självkännedom. Du har en dokumenterat god förmåga att driva och slutföra uppdrag med goda resultat för patient, personal och verksamhet.

Till stöd i ditt arbete har du controller, HR-specialist, IT-samordnare, vårdutvecklare och schemaläggare. Södersjukhuset har ett internt chefsutvecklingsprogram och erbjuder individanpassad ledarskapsutveckling, bland annat i form av handledning.

Vill du arbeta på en arbetsplats som värderar humor och nytänkande kommer du att trivas på Internmedicin, Södersjukhuset!

Tjänsten innebär chefsförordnande om tre år med möjlighet till omförordnande i kombination med tillsvidareanställning som överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare beroende på kompetens.

Kontaktpersoner

Maria Eriksson
maria.eriksson@poolia.se

Katarina Staaf
katarina.staaf@poolia.se

Södersjukhuset

Till Södersjukhuset, som invigdes år 1944, kommer ungefär 100 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. Drygt 4 300 medarbetare arbetar på Södersjukhuset, som erbjuder 704 vårdplatser. År 2015 omsatte Södersjukhuset 3,9 miljarder kronor.

Verksamhetsområdet Internmedicin på Södersjukhuset är med sina cirka 550 medarbetare och i dagsläget sju vårdavdelningar och medicinmottagning Sveriges största enhet för vård av medicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas många patienter som har någon av de vanligaste medicinska folksjukdomarna. I uppgifterna ingår bland annat bedömning och omhändertagande av ett stort antal patienter på Södersjukhusets akutmottagning där 96 procent av Internmedicins vårdtillfällen börjar. Internmedicin behandlar och vårdar bland annat patienter med diabetes, KOL, astma och allergiska besvär, svåra lunginfektioner, stroke, rubbningar i sköldkörteln, benskörhet, mag-tarm och leversjukdomar, blodsjukdomar samt äldre patienter med multisjuklighet.

Internmedicin står inför en spännande framtid och för att kunna möta utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård skapas nu en ny organisation med fokus på ledarskap, hög kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap. Verksamhetsområdet kommer att från och med 2017 bestå av tre sektioner med vårdavdelningar och mottagningar:

• Sektionen för Akut internmedicin/Neurologi
• Sektionen för Endokrinologi/Hermatologi/Allergologi/Mottagning (Sektionschef redan tillsatt)
• Sektionen för Gastroenterologi/Lungmedicin

Denna rekryteringsprocess avser att rekrytera två sektionschefer – en till sektionen för Akut internmedicin/Neurologi samt en till sektionen för Gastroenterologi/Lungmedicin.

Verksamhetsområde Internmedicin har valt att skapa ett nytt sätt att organisera sin verksamhet med syftet att bedriva en verksamhet med ett tydligt fokus på ledarskap och samarbete. Det finns mycket expertkunskap inom organisationen samtidigt som förmågan att överföra kunskap samt att arbeta utifrån gemensamma visioner och mål har utvecklingspotential. För rätt person finns här möjligheten att vara med att bygga upp och i stor grad påverka den nya organisationen, som syftar till att främja det interprofessionella lärandet i alla led.

Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök.

Ansök senast 2017-02-26

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.