Norrköpings kommun söker utbildningsdirektör

Vill du vara med och skapa framtidens Norrköping?
Vision 2035

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Norrköpings kommun
Det händer mycket i Norrköping. Här finns en innovativ miljö som präglas av kunskap och entreprenörskap. Linköpings universitet, Campus Norrköping, är en viktig del av stadens identitet. Här bedrivs världsunik forskning inom bland annat visualisering och tryckt elektronik, och här studerar drygt 5 000 studenter.

Norrköping utvecklas och växer och många människor väljer att bo och leva här. Just nu byggs det ca 1 500 bostäder. Under 2016 ökade befolkningen med drygt 1 900 personer och nu bor det nästan 140 000 kommuninvånare här. Här finns det mesta som man kan önska sig. Allt från storstadens puls av handel, kultur och idrott till skogar, åkrar och skärgård. Tillsammans utvecklar vi Norrköping och Let´s create Norrköping är vårt gemensamma budskap och inbjudan till alla att vara med och skapa Norrköping!

Arbetet med Ostlänken – den nya höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Linköping – är nu inom synhåll och är viktigt för regionens utveckling av arbets- och bostadsmarknaden. Det skapar goda förutsättningar för en högre ekonomisk tillväxt, större utbildningsmöjligheter och ett bredare utbud när det gäller exempelvis kulturevenemang och fritidsaktiviteter.

Om uppdraget
Vi söker en utbildningsdirektör som är duktig på att skapa engagemang och delaktighet. Som person är du nyfiken och söker utmaningar och inte rädd för att prova nya metoder och arbetssätt. Du har vidare god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga och är utåtriktad och prestigelös. Du leder, motiverar, skapar engagemang och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Lång erfarenhet av att leda och driva komplexa organisationer. Du har dessutom mycket god kunskap om offentlig sektor och villkoren för politiskt styrda organisationer.

Utbildningsdirektören leder utbildningskontorets arbete och har det övergripande ansvaret för att verksamheterna uppnår de uppställda målen. Utbildningsdirektören är direkt underställd och rapporterar till kommundirektören samt ingår i dennes ledningsgrupp.

Utbildningsdirektören har det yttersta ansvaret för elevernas kunskapsutveckling och den största utmaningen är i dagsläget att förbättra skolresultaten. Fler elever ska avsluta grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. Uppdraget innebär även ansvar för ekonomi, arbetssätt och processer. Eftersom utbildningskontorets budget är en stor del av kommunens totala budget är styrning och uppföljning av ekonomin central. En betydande del i arbetet är strategisk kompetensförsörjning. Befolkningsökningen i kommunen innebär att antalet barn i förskolan och i skolan ökar samtidigt som rekryteringsläget för såväl lärare som förskollärare är ansträngt.

Kommunens organisation
Kommunen leds politiskt av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Kommunstyrelsens ordförande är Lars Stjernkvist (S). Kommundirektören Martin Andreae är högsta tjänsteman och chef över kontorscheferna. Den kommunala organisationen har ungefär 11 000 tillsvidareanställda medarbetare.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Nämnden ansvarar också för studerandebostäder för gymnasieelever och antagning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessutom svarar nämnden för delar av elevhälsan, godkännande och tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem. Kommunalrådet Olle Johansson (S) är utbildningsnämndens ordförande.

Utbildningskontoret
Utbildningskontoret är den tjänstemannaorganisation som är kopplad till utbildningsnämnden och som ansvarar för utförarverksamheten i form av framförallt kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Utbildningskontoret är kommunens största förvaltning med cirka 4 500 medarbetare och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor.

Kontakt
Är du intresserad av tjänsten eller har frågor är du välkommen att kontakta personaldirektör Per-Olov Strandberg, 073-020 16 59.

Sista ansökningsdag 2017-02-17.

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.