Ericssons koncernchef Hans Vestberg har haft en särskild metod för att tydliggöra förväntningar: Han har skrivit ett ”bosskontrakt” med alla sina chefer.
Annons:

När Hans Vestberg, koncernchef i Ericsson, fick sitt första chefsjobb som CFO i Chile, skrev han ett “bosskontrakt” med sin högre chef – som verkade måttligt intresserad av bokföring:

”Jag skrev ner fem saker som jag ville göra och presenterade dem för min chef.”

Tre veckor senare fick Hans Vestberg ett samtal från sin chefs chefs chef, som sa: ”Hans, det går ju fantastiskt bra för dig”.

Hans Vestberg undrade hur den chefen, som satt i Sverige, kunde veta vad han gjorde i Chile. Det var Vestbergs chef, som fått ”bosskontraktet” och rapporterat om framstegen till sin högre chef, som resul­terade i feedback från högsta ort.

”Då lärde jag mig att alltid göra upp ett ’bosskontrakt’. ­­Då vet min chef vilka förväntningar han kan ha på mig. Det är lika viktigt som vilka för­väntningar jag kan ha på dem som rapporterar till mig.”

Hans Vestberg har gjort upp ett bosskontrakt med alla chefer han haft sedan dess. Allt ifrån några punkter på en A4-sida till ett dokument på 20 sidor.

”Det här är första gången som jag inte har ett bosskontrakt”, säger Ericssons högsta chef.

0 Kommentarer

Kommentera

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>