Gröngölingarna får stå åt sidan. Nu premieras erfarenhet och förmågan att skapa lugn. SVT-chefen Eva Hamilton tillhör den generation som är poppis bland rekryterarna.

Annons:

Jätteproppen Orvar, alltså 40-talisterna, har länge stått i vägen för karriärlystna 50-talister.

Och under högkonjunkturen var de hungriga, orädda 70-talistcheferna hett villebråd.

Men nu börjar rekryteringsfirmorna se en ny trend. Det senaste kvartalet har många företag gjort en kraftig inbromsning samtidigt som de försöker utveckla nya affärsmöjligheter.
»För att klara den komplexiteten måste man ha en viss vana som chef och ledare. Därför ökar efterfrågan på 50-talister«, säger Robert Norling, chef för Executive Search på rekryteringsfirman Michael Page.

För något år sedan stod generationsskiftet och jakten på nya talanger högst på dagordningen. Nu letar företagen i stället efter chefer som känner igen scenarior från förra krisen. De måste snabbt kunna tolka signaler och vara en vågbrytare mot ledningsgruppen.
När marginalerna inom företagen krymper, minskar också möjligheterna att ge chefen stöd. Därför måste chefen kunna jobba självständigt med att omorganisera och genomföra tuffa besparingar.

Vad har 50-talisterna som de yngre cheferna inte har?
»I många organisationer har det skett en utveckling mot specialisering, även på chefsnivå. Äldre chefer har en bredare erfarenhet, eftersom de ofta har haft ett funktionsansvar. De har en bättre helhetsbild«, säger Robert Norling.

Vilka andra egenskaper har de som uppskattas?
»De har livserfarenhet och en förmåga att skapa lugn omkring sig. De har sett liknande kriser och vet att man reser sig efter dem också.«

0 Kommentarer

Kommentera

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>